Dictionaries | References

ब्राह्मण | Brâhmana

Brâhmana;Brāhmaṇa  
Variations : Br.; Br.; Br.; Bṛ.

  |  
अक्षदाय   अगृभीतशोचिस्   अग्रह   अणु   अतिप्रचित्   अथर्वी   अनन्तर   अनुश्रथ्   अन्वि   अपवृज्   अपस्पृ   अपार्ण   अपिपृच्   अपिवती   अप्सस्   अभिध्या   अभिमानिन्   अभिलाप   अभिश्री   अभिसंविद्   अभीवृत्   अयोगव   अरत्नि   अर्णसाति   अर्तन   अर्हरिष्वणि   अलातृण   अलाय्य   अवलेहिन्   अवसृज्   अवस्था   अविब्रुवत्   असचद्विष्   असूर्त   आकाश   आचपराच   आचार्यता   आतिवाहिक   आनन्दमय   आनुमानिक   आरम्भणम्   इदानीम्   इन्द्र   ईक्षति   उत्क्रान्ति   उपसंग्रह   उभयत   ऋत   एद्   ऐन्य   ऐन्वकम्   कपल   कुणि   घर्घर   तन्   तप्   दाक्षायणयज्ञ   दान्त   दाय   दारु   दिवाकीर्त्य   दिव्   दी   दीक्षणीय   दीक्षणीया   दीक्षा   दीक्षापाल   दीक्षित   दीक्ष्   दीप्   दीर्घ   दीर्घजिह्वी   दीर्घारण्य   दुःशस्त   दुन्दुभि   दुरिष्ट   दुरुक्त   दुष्कर   दुह्   दूर्वा   दृति   दृप्   दृश्   दृष्टि   दॄ   देव   देवक्षेत्र   देवचक्र   देवजात   देवता   देवताध्याय   देवपात्र   देवभाग   देवयजन   देवयज्य   देवयज्या   देवयान   देवयोनि   देवरथ   देवलोक   
  |  
Folder  Page  Word/Phrase  Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP