Dictionaries | References

"લ" Words

  |  
   લઇ જવું   લઇ લેવું   લઇલેવું   લઈ આવવું   લઈને આવવું   લકબ   લકવાનો રોગ   લકવો   લકારાંત   લકીર   લકુચ   લકુટ   લકું   લક્કડકૂટ   લક્કડખોદ   લક્કડિયું   લક્ઝમબર્ગ   લક્ઝમબર્ગ ફ્રેંક   લક્ઝમબર્ગ વાસી   લક્ઝમબર્ગન   લક્ઝમબર્ગવાસી   લક્ઝમબર્ગી   લક્ઝમબર્ગી ભાષા   લક્ઝેમ્બર્ગ   લક્ઝેમ્બર્ગ વાસી   લક્ઝેમ્બર્ગવાસી   લક્ઝેમ્બર્ગી   લક્ઝેમ્બર્ગી ભાષા   લક્ષ   લક્ષણ   લક્ષણરહિત   લક્ષણા   લક્ષદ્વીપ   લક્ષપતિ   લક્ષવેધી   લક્ષાધિપતિ   લક્ષિત   લક્ષી   લક્ષ્મણ   લક્ષ્મણકંદ   લક્ષ્મણા   લક્ષ્મી   લક્ષ્મીકાંત   લક્ષ્મીટોડી   લક્ષ્મીપતિ   લક્ષ્મીબાઇ   લક્ષ્મીવાહન   લક્ષ્ય   લક્ષ્ય બનાવવું   લક્ષ્ય સાધવું   લક્ષ્યભ્રષ્ટ   લક્ષ્યવિમુખ   લક્ષ્યવેધક   લક્ષ્યવેધી   લક્ષ્યસ્થળ   લક્ષ્યસ્થાન   લક્ષ્યાર્થ   લક્સમબર્ગ   લક્સમબર્ગ સિટી   લક્સમબર્ગ-વિલે   લક્સમબર્ગી   લક્સમબોર્ગ   લક્સેમબોર્ગ   લખણશી   લખત   લખન   લખનૌ   લખનૌ જિલ્લો   લખનૌ શહર   લખપતિ   લખમણ   લખવું   લખાઇ   લખાઈ   લખાણ   લખાણ કરવું   લખારો   લખાવટ   લખાવવું   લખાવું   લખિમપુર   લખિમપુર જિલ્લો   લખિમપુર શહેર લખીમપુર   લખીમપુર   લખીમપુર ખિરી   લખીમપુર ખિરી જિલ્લો   લખીમપુર ખિરી શહેર   લખીમપુર ખેરી   લખીમપુર ખેરી જિલ્લો   લખીમપુર ખેરી શહેર   લખીમપુર જિલ્લા   લખીમપુર શહેર   લખીસરાય   લખીસરાય જિલ્લો   લખીસરાય શહેર   લખેરા   લખેરા જાતિ   લખેરો જાતિ   લખેલ   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP