Dictionaries | References

"પ" Words

  |  
   પ.મ.રે   પઇલા   પઈ   પકડ   પકડવું   પકડાઈ જવું   પકડાપકડી   પકડામણ   પકડાવવો   પકડાવું   પકડી પાડવું   પકડી રાખવું   પકડેલું   પકવત્વ   પકવવું   પકવાન   પકવાન્ન   પકસાલૂ   પકાઈ   પકારાંત   પકાવવું   પકાવેલું   પકોડાં   પકોડી   પક્તપૌડ   પક્વ   પક્ષ   પક્ષકાર   પક્ષઘાત   પક્ષઘાત રોગ   પક્ષપલટુ   પક્ષપાત   પક્ષપાતપૂર્ણ   પક્ષપાતરહિત   પક્ષપાતી   પક્ષરહિત   પક્ષાવસર   પક્ષિણી   પક્ષિપાનીયશાલિકા   પક્ષી   પક્ષી માંસ   પક્ષી વાકઅંગ   પક્ષી સંબંધી   પક્ષી-આખેટક   પક્ષીઘર   પક્ષીનો શિકારી   પક્ષીય   પક્ષીરાજ   પક્ષ્મકોપ   પખ   પખરૈત   પખરૌટા   પખવાજ   પખવાજી   પખવાડિયું   પખાજ   પખાજી   પખાન   પખાના   પખારવું   પખાલ   પખાલી   પખાવજ   પખાવજી   પખાળવું   પખેવ   પખૌટા   પગ   પગ ઉપાડવો   પગ જમાવવો   પગ ટકાવવો   પગ ઠેરવવો   પગ તળે   પગ નીચે   પગ પછાડવા   પગ બાંધવા   પગ મૂકવો   પગ રાખવો   પગચંપી   પગથાર   પગથી   પગદંડી   પગની-આંગળી   પગપાન   પગપાળા   પગપાળું   પગપાળું લશ્કર   પગર   પગર કરવું   પગરખાં   પગરખું   પગરજ   પગરના   પગરવ   પગરવટ   પગલાં   પગલી   પગલું   પગલું ભરવું   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP