Dictionaries | References

हो ना

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
: also yes or no; affirmatively or denyingly; yes or no speaking decisively. v म्हण, सांग. हो ना is often reduplicated; as त्या दोघांचा हो ना हो ना होतां होतां मी निघून आलों.

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 f  and
ad   Yes-no; hesitatingly; yes or no.

Related Words

धड ना गृहस्थ, धड ना भिक्षुक   होस हो लावणें   होस हो देणें   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   आगा ना पिच्छा   ना पैवस्ता   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   भटो तुमचें पोट हो कां वांकडेः तर म्हणाला   खै गेल्‍लो? खैं ना! कितें हाडलें? काय ना!   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   कट्टिभर मास कांयू ना जावप   शिंयांसारखें दुहेंस ना शिंयात कोन मेलोसो ना   नायकिणीच्या पोरा दिसाचा बापुय ना, रातची आवय ना   भुरगें ना बाळ चोट वाजयता टाळ   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   लग्नय ना नी फोंतूय ना   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   शींयांसारखें दुहेंस ना शिंयात कोन मेलोसो ना   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   खरूजवाल्‍याक लज ना आणि गरजवंताक अक्‍क्‍ल ना   लाभ ना नफा, रिकामा धका   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   नारायणीं जरी घडे अंतराय। हो कां बापमाय, त्यजावीं तीं॥   हां जी? हो जी?   मुक्याला लुटलें, हांक ना बोंब   अहो म्हणे बाईल कराना, तर म्हणे तुम्हीच व्हा ना?   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   धोब्याचा पोर्‍या घाटचा ना घरचा   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   दरेवैर खरवड ना   वाळूंत मुतलें वळ ना वोल   लाशिल्या उंगटयावर मुतिशि ना   भरिल्लो कळसो चकनळ ना   अंत्रपिशाचशें भोवंतल्यांक राबूंक ठिकाणें ना   घरमोगर्‍याक पोर्मोळु ना   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   जेवच्या नाशिल्‍ला उष्‍ट्‌या आळशिक ना   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   उंदीर भाजुंक मीठ ना   ताळ ना तंत्र, उगाच पोकळ यंत्र   धाक ना दरार, फुटका नगारा   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP