Dictionaries | References

हो ना

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
: also yes or no; affirmatively or denyingly; yes or no speaking decisively. v म्हण, सांग. हो ना is often reduplicated; as त्या दोघांचा हो ना हो ना होतां होतां मी निघून आलों.

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 f  and
ad   Yes-no; hesitatingly; yes or no.

Related Words

धड ना गृहस्थ, धड ना भिक्षुक   ब्याणा or ना   एक धड ना (एक ना धड), भाराभर चिंध्या   ना . माकूल   आगा ना पिच्छा   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   कट्टिभर मास कांयू ना जावप   खै गेल्‍लो? खैं ना ! कितें हाडलें? काय ना !   गांडीक ना गांडेपोतें, नी कौतुकाने व्हाकोल हाडली खातली कितें?   तारूं भरुंक गेल्‍लो आयलो, पोट भरूंक गेल्‍लो येंवक ना   भुरगें-भुरगें ना बाळ चोट वाजयता टाळ   दादल्यानें मारलें व पावसानें झोडलें. दाद ना फिर्याद   काळ ना वेळ आणि गाढवाचा खेळ   धन पहा. धणू ना जाल्ले तरी होड ना, रीण नाका   लाभ ना नफा, रिकामा धका   खरूजवाल्‍याक लज ना आणि गरजवंताक अक्‍क्‍ल ना   हळयेरै-हळयेरै ना आनि फळयेरै ना   कोल्‍हापुरा गेलो ना, कथा आयकलि ना   लग्नय ना नी फोंतूय ना   भटाक गर्वूय ना आनी विद्याय ना   नारायणीं जरी घडे अंतराय। हो कां बापमाय, त्यजावीं तीं॥   नरकरणी करे तो नरका नारायण हो जाय   वाळूंत मुतलें वळ ना वोल   साळ-साळ नासली म्हूण कुंडया पाष्ट जाय ना   धर्माची गाय, दांत ना दाढा   ज्‍याणाँ पळैली ना शिंपी, ताणें पळैले कालूं   भरिल्लो कळसो चकनळ ना   अंत्रपिशाचशें भोवंतल्यांक राबूंक ठिकाणें ना   घरमोगर्‍याक पोर्मोळु ना   पोराचे मळणेक, बीं ना भात   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   ना - मुराद   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   भुरंग्याचे मळणेक बीं ना भात   चिकणा-ना   जेवच्या नाशिल्‍ला उष्‍ट्‌या आळशिक ना   ताळ ना तंत्र, उगाच पोकळ यंत्र   विजणा-ना   धाक ना दरार, फुटका नगारा   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   हगलें ना (नाहीं) पोट गेलें एकच   उंदीर भाजुंक मीठ ना   निद्रा करावी वृक्षातळीः ना तरी खांड देऊळीं   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   दरेवैर खरवड ना   गणती-ना   बायको ना बिर्‍हाड, चोटाला बांधला शिराड   अहो म्हणे बाईल कराना, तर म्हणे तुम्हीच व्हा ना?   बाणीर बोट-बाणीर बॉट दोवोलॅल्या थीं आसा, व्हडँ खीं पावलां म्हण खबर ना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP