Dictionaries | References

हुज्जत

See also:  हुजत , हुजती , हुजुती , हुज्जतखोर , हुज्जती , हुज्जत्या स्त्री. १ वितंड वाद ; घासाघीस . २ अडथळा ; विघ्न ; अडचण . ३ टाळाटाळीची सबब ; तक्रार ; बहाणा . ( क्रि० घालणें ). ४ पोत्यास ऐवज जमा झाल्याची पावती . जमा असत म्हणोन हुजत लिहून दिल्ही असे . - वाडबाबा २ . ४४ . - तुगा २३५९ . [ फा . हुज्जत ]
०खोर   , खाऊ , हुजती , हुजत्या - वि . १ तक्रारी , घासाघीस करणारा ; वितंडवादी . २ सबबी सांगणारा .
hujjata, hujjatakhōra, hujjatī or tyā See under हुजत.
ना.  घासाघीस , रिकामा वाद , वितंडवाद .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP