Dictionaries | References

हा ण

See also :
हीन
 न. १ हलक्या प्रतीचा धातू . २ ( ल . ) क्षुदता ; हलकटपणा . ३ ( हिणवायाजोगे ) व्यंग ; दोष ; उणीव - वि . १ क्षुद्र ; हलका ; नीच . २ उणा ; रहित ; हीन पहा . ३ कमी प्रतीचा ; गौण . [ सं . हीन ] म्ह० रीण फिटेल पण हीण फिटणार नाही .
०कट   कस वट कसी - वि . १ भेसळीचे ; मिश्रित . २ आंत हीण ( कमी किंमतीचा धातू घालून कमी किंमतीचे बनविलेले . ३ कमी कसाच्या सोन्याचांदीचे ( नाणें , अलंकार ).
०कौल  पु. भर आकारापेक्षा कमी सार्‍याने जमीन देण्याचा लेखी करार .
०वर  पु. १ नवरीपेक्षा वय , उंची इ० नी कमी असलेला नवरामुलगा २ असल्या जोडप्यांतील विजोडपणा . ३ सर्वसाधारणपणे ठेवण रुबाब इ० बाबीत हलका भरणारा धनी , वरिष्ठ . धिक् ‍ जिणें ज्याचा स्वामी हीन । मरण तें बरे भलें मग - तुगा १२७६ . [ हीन + वर ]

Related Words

हा ण   हा   हा ण   घेणें दोषाचा अनुभव, हा मूर्खाचा स्‍वभाव   हा सूर्य हा जयद्रथ   उकिरड्याची धन-ण करणें   मेहु . ण   हर्ष काल हा पाप काल असतो      मनुष्य हा संवादित्वाचा भुकेलेला असतो   कन (ण) वट   आत्महित हा धर्म, आत्मनाश हा अधर्म   कायदा हा गाढव आहे   हा-हा मी का तो मी   उच्चाटन-ण   कंत्राट-ड-ण   कलिंगड-ण   कानकून-ण   कालिंगड or ण   कालिंगड-ण   गंजीवटकन or ण   चुलवान or ण   नि पु ण   लेखणी-नी-ण   लेखन-ण   शिकवणी-ण   अंगारा धुपारा हा सारा मायेचा पसारा   अग्नि हा चांगला चाकर पण वाईट धनी आहे   इंगळ हातीं धरवेल पण हा हातीं धरवणार नाही   उपास तापास बरा, नको हा संसाराचा पसारा   समिधा फुलें दुरवा, हा ब्राह्मणाचा ठेवा   उकिरड्याची धन-ण करणें   उच्चाटन-ण   कंत्राट-ड-ण   कलिंगड-ण   कानकून-ण   कालिंगड-ण      ताडन-ण   दाह-हा   पत्रास _   भिक्षाटन-ण   मेहु . ण   रसायन-ण   लेखणी-नी-ण   लेखन-ण   शिकवणी-ण   हाय or हा   हा हू   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.