Dictionaries | References

स्वीकृत करून घेणे

क्रि.  आपला मानणे , संमीलित करून घेणे ( सभासद म्हणून ), सहयोजित करणे .

Related Words

स्वीकृत करून घेणे   पदरात घेणे   खळखळ करून   जसेतसे करून   कसेंहि करून   पदरांत घेणे   करून करून सवरून उजागर तो उजागर   स्वीकृत   डोळे झांकून द्यावें दुकानदारानें, चौकशी करून घ्‍यावें घेणारानें   आपलें अनहित करून, दुसर्‍याचें प्रसन्न न करी मन   कोणास काय बोलावें, हें मनन करून ठेवावें   जिभेची करून लेखणी, शाईत बुडवावी अंतःकरणीं   मनावर घेणे   फैलावर घेणे   करून करून भागली, देवपुजेला लागली   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   चोरा सैल दोरी देणें, आपला घात करून घेणें   खवडा करून टाकणें   गोड करून घेणें   जिवाला काहीतरी करून घेणें   करून टाकणें   उंच टांक करून चालणें   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   घेणे   गळा मोठा करून रडणें   कानपूर ओस करून बसणें   छाती वर करून चालणें   उदका पाण्यानें करून टाकणें   उरस्फोड करून घेणें   जिता कीं मेला करून टाकणें   गोड करून खावें, मऊ करून निजावें   (करून करून) तपीं बसणें   खरपूस समाचार घेणे   घर डोक्यावर घेणे   आडविहिर करून घेणें   कामांत काम करून घेणें   घर म्‍हणते बांधून पहा, लग्‍न म्‍हणतें करून पहा, व गुर्‍हाळ म्‍हणते लावून पहा   दाढीला आग लाविती, नास करून घेती   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   उन्हांतून करून येतो सुरापान, त्याचे क्रोधाचे नाही प्रमाण   गांडीत घर करून पादाक अळशीकचे न्हंय   आपली भाकरी पण आड करून खावी   गेले जन्मी करून ठेवलें तर या जन्मी फळ येतें   बहुत करून   एकाच प्रकारचे पक्षी एकत्र कळप करून राहतात   गोड शब्‍दे करून, मूर्खाचें होय मनरंजन   पाडाव करून आणणें   कबूल करून ते न देणें, हे मूर्खाचें संतोष पावणें   जमीनीत कुजल्‍याशिवाय अंकुर फुटत नाहीं आणि कष्‍ट करून घस सोसल्‍याशिवाय सुखप्राप्ति होत नाहीं   कोंड्याचा मांडा करून खावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP