Dictionaries | References

स्वीकार करणे

क्रि.  अंगीकार करणे , ग्रहण करणे , घेणे ;
क्रि.  कबूल करणे , मान्य करणे , संमती देणे .

Related Words

हरण करणे   बाद करणे   सादर करणे   दुर करणे   परिस्फोट करणे   कार्यवाही करणे   चेष्टा करणे   स्वीकार   भेदभाव करणे   राखरांगोळी करणे   भेसळ करणे   याचना करणे   आंदोलन करणे   ऊरी पोटी करणे   आकाशपाताळ एक करणे   अन्य संक्रामित करणे   शाबित करणे   समन्वय करणे   फाईल करणे   एककेंद्राभिमुख करणे   सर करणे   खच्ची करणे   राखण करणे   पदत्याग करणे   घर करणे   तटबंदी करणे   लागू करणे   नाटानाट करणे   पोबारा करणे   संक्षेप करणे   प्रसारित करणे   वळते करणे   करणे   ताळा करणे   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   मूर्ख हा कचितच उपदेशाचा स्वीकार करतो   अक्कायर करणे   पाटका करणे   आरोप करणे   साखळी करणे   अभिस्वीकार करणे   रिगरिग करणे   परिधान करणे   लाडी करणे   कान उघाडणी करणे   दोषमुक्त करणे   निर्लेखित करणे   उखाळी पाखाळी करणे   हाडे खिळखिळी करणे   आत बाहेर करणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP