Dictionaries | References

वाटोळे करणे

क्रि.  नष्ट करणे , निकाल लावणे , समूळ नाहीसा करणे .

Related Words

हरण करणे   बाद करणे   सादर करणे   दुर करणे   परिस्फोट करणे   घातपात करणे   कार्यवाही करणे   चेष्टा करणे   राखरांगोळी करणे   भेसळ करणे   याचना करणे   भेदभाव करणे   आंदोलन करणे   सर करणे   शाबित करणे   एककेंद्राभिमुख करणे   समन्वय करणे   फाईल करणे   ऊरी पोटी करणे   अन्य संक्रामित करणे   आकाशपाताळ एक करणे   खच्ची करणे   राखण करणे   पदत्याग करणे   घर करणे   तटबंदी करणे   लागू करणे   नाटानाट करणे   पोबारा करणे   परिवर्तन करणे   दुरुस्त करणे   संक्षेप करणे   प्रसारित करणे   वळते करणे   करणे   ताळा करणे   अक्कायर करणे   कान उघाडणी करणे   दोषमुक्त करणे   निर्लेखित करणे   उखाळी पाखाळी करणे   हाडे खिळखिळी करणे   आत बाहेर करणे   अभिस्वीकार करणे   रिगरिग करणे   परिधान करणे   लाडी करणे   साखळी करणे   पाटका करणे   आरोप करणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP