Dictionaries | References

यकता दिली

 स्त्री. एकदील असणें . - मुधो . ( अर . सं . एकता + अर . दिल )

Related Words

बामणाक दिली ओसरी, बामण हातपाय पसरी   पिशा हातां चूड दिली, पिशान्‌ काड्‌ली, घरा लायली   यकता दिली   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय (हळूहळू पाय,) पसरी   राजा भिकारी माझी टोपी घेतली-नेली, राजा भ्याला माझी टोपी दिली   कुळंब्‍या जवाद दिली, आमील बराबर भुर्र केली   दिली   दिली गाय, तिची आशा काय   आईनें मळवट भरला, पोर दिली जावयाला   रीण कर्नु काय केल्लें, काप विकून वाडी दिली   बायकोनें दिली भर, तों पती झाले तर्र   पिशाच्या हातांत दिली वात, पिशे नाचता सगळी रात   नवर्‍याला दिली थाळी, आपण घेतली ताटली, नाहीं वाटली!।   चोंच दिली त्‍यानें चारा दिलाच आहे   समुद्राला समुद्राची व आकाशाला आकाशाची उपमा दिली पाहिजे   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   नजर दिली फायद्यावर, मुर्दा आला खांद्यावर   ज्‍या घरीं दिली पोरी, तिला त्‍या घरची लागली रीतभात सारी   कुणब्‍या हातांत जवाद दिली, आंबिली वांगडा भाजून खाली   भटास दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   यकता दिली   दिली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP