Dictionaries | References

मोरस साखर

 स्त्री. साखरेची जात ; मॉरिशस बेटांत तयार झालेली साखर . [ मॉरिशस ]

Related Words

मोरस साखर   साखर   मोरस साखर   गुळी साखर   मुगदुमी साखर   मुंगी होऊन साखर खावी पण हत्ती होऊन लांकडें खाऊं-तोडूं-फोडूं नयेत   कालपी - साखर   दाबोटा साखर   दुधांत साखर पडणें   मुय-मुय खाता साखर आणि वाघ खाता बरगां   साखर पेरणें-पसरणें   एकाच जिभेनें साखर किंवा गू खाणें   नाबद साखर   साखर झोंप   साखर-साखर खावप   आधींच दूध, त्यांत साखर   दुधांत साखर   एकाच जिभेने साखर खाणें किंवा विष्टा खाणें   हातावर साखर आणि मानेवर कातर   उपाशी मागती भाकर शिळी, देव देतो साखर पोळी   मुंगीला साखर टाकायची आणि मनुष्याचा खून करायचा   तोंड भरुन-तोंडात साखर घालणें   दावल मोरस   मोरस   गोडबोली, साखर झेली   चुणचेणी साखर   पेटीची or पेटींची साखर   मिळेना भाकर तर पसर साखर   साखर-साखरेचा खाणार, त्याला देव देणार   हत्ती होऊन लांकडें खाणें, मुंगी होऊन साखर खाणें   हातावर साखर आणि गळयावर कातर   दाबोटा साखर   पेटीची or पेटींची साखर   मुगदमी साखर   मिळेना भाकर तर पसर साखर   मोरस   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.