Dictionaries | References

बाहिरी

 स्त्री. व्यभिचारिणी स्त्री . [ बाहेर ] बाहिरची - वि . बाहेरची ( विटाळशी ). बाहिरबाहिरा , बाहिरीबाहिरी - क्रिवि . परभारां ; बाहेरचेबाहेर . काटियां कांटी झाडावी । बाहिरीबाहिरी । - शिशु ४९४ . बाहिरभूमिस - क्रिवि . शौचास ; परसाकडेस . तंव तो तपोधन मात्रा ठेउनि । बाहिरभूमिस दुरिं गेला । - पंच १ . २८ .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.