Dictionaries | References

"फ" Words

  |  
(फौजेचा) मोड होणें   अटक्याची कोंबडी टका फळणावळ   अपकाराची फेड उपकरानें करावी   आभाळ कडकडतां न भ्याला   एका निजून फाल्या जायना   गाडीची वाट फेसाटीनें मोडावी   तुला फें आणि तुझ्या बापाला फें   दुःखावर फांसड्या टाकणें   दुःखावर फांसड्या मारणें   दिशा फुटणें   पाणी तां फुगीचां पण झर ती झर   पाणी फोडणें      फु   फू   फूं   फे   फें   फू उडविणें   फूं उडविणें   फू करणें   फू करुन टाकणें   फूं पडणें   फ बोलणें   फू होणें   फूं होणें   फ(फु)ळकवणी   फुइजी   फुइबहीण   फइलाव   फइलावणें   फइसल   फुई   फुईभाऊ   फऊज   फऊजदार   फुक   फुंक   फेक   फेंक   फुक मारुं, नाहींच करुं   फक्क   फक्क्   फक्कड   फककन   फककर   फक्का   फुक्का   फक्कारणें   फक्किका   फक्किकाप्रकाश   फक्किकाव्याख्यान   फक्की   फुकट   फुकट आणि तीन दम   फुकट कृपेची सावली, जो न भरली पोटाची खळी   फुकट खाये, त्याला महाग ससता काये   फुकट घेणार, दूर नेणार   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   फुकट जेऊं तर बापलेंक येऊं   फुकट झवा, सारे रात दिवा   फुकट दर्शन, देवळांत दाटी   फुकट पिडा, बघायला चला   फुकट फाकट   फुकट बिसनी, तंबाखू उसनी   फुकट राग, भीक माग   फुकटखाऊ   फुकटखोर   फुकटचें आणि ऊन ऊन   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   फुकटचे घावले, बापलोक धांवले   फुकटचा गाल आणि केला लाल   फुकटचा फोदा, झंवरे दादा! झंवतो गे बाई, पण द्यायाला काहीं नाहीं!   फुकटचोंट   फुकटचोद   फुकटपसारा   फुकटफुका   फुकटफजिती   फुकटफाकट   फुकटफाकट ब्रह्मज्ञान   फुकटबिसनी   फुकटया   फुकट्या   फॅक्टरी   फुकटवारीं   फुकटशाई   फुकटा   फुकटाई   फुकटाफुकट   फुकटाफुकटी   फकड   फकडी   फुंकण   फुंकणें   फेकणे   फेकणें   फेंकणें   फुंकणें (सापानें)   फुंकणी   फकत   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP