Dictionaries | References

निर्बळ

See also:  निर्बल
वि.  दुर्बल ; अशक्त ; कमजोर ; शक्तिहीन . [ सं . निर + बल ]
०पक्ष  पु. ( कायदा ) फिर्यादीची , खटल्याचीए कमजोर बाजू ; निर्बळ स्थिति . निर्बळी खेळ डाव प्रकार पु . ( बुध्दिबळ ) खेळांत निजोरी मोहरी मारुन घेण्याची रीत .

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP