Dictionaries | References

दरवाजा

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 


 पु. १ घर इ० कांत जाण्यायेण्याकरितां भिंतीत ठेवलेला मार्ग ; दार ; द्वार ; ते लावण्याच्या लांकडी फळ्या , कवाड . २ दारवठा . ३ ( ल . ) अंतःप्रवेशाचे साधन . ४ शरीराची उत्सर्गद्वारे ; नवद्वारे पहा . दार ; भोंक ; छिद्र . ५ तोरण . [ फा . दर्वाझा ]
 पु. एक मुलींचा खेळ . - मखेपु . ३४४ .
०कोंडणे   दाबणे धरणे उगम , उद्गम कोंडणे ; राबता बंद करणे .
०देणें   दार बंद करणें .' यास्तव काल रात्रीं लोक व लक्ष्मणपंत व दौलतराव यास पाठविलें असतां दरवाजे दिल्हे प्रातःकाली निघतो . बोलले .' - पेद ६ . ११९ .
०मोकळा   राज्य करणे - ( चोर इ०कांपासून ) सुरक्षिततेच्या अथवा निर्भयपणाच्या बुद्धीने राहणे , वागणे . दरवाजकरी , दरवान - दर्वानकरी - पु . देवडीवाला ; द्वारपाल ; पहारेकरी ; द्वाररक्षक . [ फा . दर्बान ]
टाकून   राज्य करणे - ( चोर इ०कांपासून ) सुरक्षिततेच्या अथवा निर्भयपणाच्या बुद्धीने राहणे , वागणे . दरवाजकरी , दरवान - दर्वानकरी - पु . देवडीवाला ; द्वारपाल ; पहारेकरी ; द्वाररक्षक . [ फा . दर्बान ]

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 m  A gate or door. A doorway. Fig. A means of ingress or access. A vent, aperture or orifice gen.

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP