Dictionaries | References

तोंड घालणे


क्रि.  चोंबडेपणा करणे , नाक खुपसणे , मध्ये मध्ये बोलणे ( दोघांच्या भांडणात ).

Related Words

चिमणीसारखें तोंड करणें   पायपोसासारखें तोंड करणें   काळोखांत तोंड लपविणें   घेराव घालणे   आळा घालणे .   तोंड भरुन-तोंडात साखर घालणें   कोपानें तोंड सोडनलो दोळे सोडना   होरइतु चोयता होकलें तोंड, पुरोहितु चोयता दक्षिणे तोंड   काम करतल्‍याची फाट आनी जेवतल्‍याचे तोंड पळौं नाका   खापरांत मुतून तोंड पहा   खाऊन पिऊन ओढळ, सदा तोंड धुवून निढळ   रक्तानें तोंड धुणें   कोल्‍या तोंड पळवुंचें   सांगतल्याक एक तोंड, आयकतल्याक दोन कान   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   नाक धरल्यास-दाबल्यास तोंड उघडणें   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   आबईचे झाड पासलें, सदा तोंड वासलें   चेहरा, तोंड वगैरे उतरणें   नेहमीं भिण्यापेक्षां संकटाला तोंड देणें बरें   उल्लोक कळना जाल्यार तोंड धांपचें   तोंड घालणे   कोणाचे तोंड चालतें, कोणाचा हात चालतो   पोटास बिब्बे घालणे-चिमटे घेणें   लोटांगण घालणे   पावसानें तोंड बाहेर काढूं न देणें   कुत्र्याचे तोंड   उजळ माथा (तोंड) होणें   मायेचें तोंड खालीं-निराळें   देव घालणे - पडणें   मन घालणे   पाठीशी घालणे   तोंडात बोट घालणे   साप खाय खार आणि तोंड रितें रहाय (राही)   ज्‍याचें तोंड पाहूं नये त्‍याची गांड पाहण्याचा प्रसंग (येतो)   मारत्याचे हात धरवतात पण बोलत्याचें तोंड धरवत नाहीं   हाड तिकडे शेपूट जाड, तोंड पाहून जेवणवाढ   दुधानें तोंड पोळलें म्‍हणजे ताक फुंकून प्यावे लागते   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   आपलें तोंड आपल्यास आरशावांचून दिसत नाहीं   दुधानें तोंड भाजलें म्हणजे मांजर ताक सुद्धा फुंकून पितें   प्रसंगाला तोंड देणें   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   घर भरले आणि तोंड धरलें   राजा गांवोगांव हिंडे भटजीचें तोंड झालें रडकुंडें   तोंड चिपणें   चोराशिनळाक तोंड भावे   हगवणीची गांड, तंबाकूचें तोंड   हात फिरे तेथें लक्ष्मी फिरे व तोंड फिरे तेथें अवदसा फिरे   महागाई-महागाईची पाहावी गांड पण सस्ताईचें न पहावें तोंड   आळा घालणे .   गाजर खाऊन पाणी पिऊन सासरीं जावें-तोंड कडूं होतें   चिमणीसारखें तोंड करणें   टांकीचें तोंड   फौज-फौज खर्चाचें तोंड   भाकरीला तोंड नाहीं   लोटांगण घालणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP