Dictionaries | References

तोंडघशी पडणे


क्रि.  आपटी खाणे ( धंद्यात , कामात ), गोत्यात येणे , सपशेल फजिती होणे .

Related Words

उताणा पडणे   लोळत पडणे   बुचकळ्यात पडणे   खितपत पडणे   खोडयात पडणे   ईरेस पडणे   खील पडणे   देह पडणे   तोंडघशी पडणे   पायबंद लागणे-लावणें-देणें-घालणें-पडणे   बुचकळा-बुचकळयांत पडणे   अंगवळणी पडणे   तुटून पडणे   लागू पडणे   नजर पडणे   पार पडणे   खर्ची पडणे   पदरात पडणे   हातीपायी पडणे   लोळत पडणे   देह पडणे   पायबंद लागणे-लावणें-देणें-घालणें-पडणे   अंगवळणी पडणे   तुटून पडणे   बुचकळा-बुचकळयांत पडणे   तोंडघशी पडणे   ईरेस पडणे   उताणा पडणे   खील पडणे   खोडयात पडणे   नजर पडणे   पदरात पडणे   पार पडणे   बुचकळ्यात पडणे   लागू पडणे   हातीपायी पडणे   अंगवळणी पडणे   ईरेस पडणे   उताणा पडणे   खर्ची पडणे   खितपत पडणे   खील पडणे   खोडयात पडणे   तुटून पडणे   देह पडणे   नजर पडणे   पदरात पडणे   पायबंद लागणे-लावणें-देणें-घालणें-पडणे   पार पडणे   बुचकळ्यात पडणे   बुचकळा-बुचकळयांत पडणे   लागू पडणे   लोळत पडणे   हातीपायी पडणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP