TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

"ठ" Words

  |  
   ठूं   ठेऊ   ठक   ठेक   ठकठक   ठकठकें   ठुकठुक   ठुकठुकें   ठकठक, -कां   ठकठकणें   ठुकठुकणें   ठक ठकाला फसवील, तो इतरां कां न ठकवील   ठेकेठोक   ठकडा   ठकणें   ठुकणें   ठकणूक   ठकूताई   ठेकेदार   ठकधंदा   ठक पडतो आपले फशीं, सर्व पाहून होती खुषी   ठकपणा दोन दिवस, खरेपणा बहुवस   ठकपणाविना कांही, ठक मानी कीं होत नाहीं   ठकबाज   ठकबाजी   ठकबाजीचें घर नही बसता   ठक, महाठक आणि निवारण्या   ठुकरणें   ठक लोकांशीं व्यवहारे, ठकती लोक सारे   ठकवणीचा खेळ, होत नाहीं सफळ   ठकवणी, ठकवणूक   ठकव्यापार   ठकवरा   ठकवाठकव   ठकवा, ठकव्या, ठकाऊ, ठकारू, ठकावू, ठकू   ठकविणें   ठकविद्या   ठकसेन   ठकसौदा   ठेका   ठकाई मावशी   ठकाठकी   ठकार   ठकारणें   ठकारा   ठकाला ठकविणें, हें योग्‍य करणें   ठकाला महाठक (भेटला)   ठेका लावून देणें   ठकावणें   ठकास ठक बनणें   ठेकी   ठकोर   ठग   ठेंगू   ठग, ठगणूक, ठगणें, ठगविद्या, ठगाऊ   ठेंगेठोक   ठेंगडें   ठेंगडा   ठेंगडी   ठगणें   ठुंगणें   ठेंगण   ठगण्या   ठगणा   ठेंगणा   ठेंगणारेंगणा,ठेंगणाठुसका   ठगणी   ठेंगेपण   ठगबाज   ठगबाजी   ठेंगमत   ठेंगेंमत   ठेंगमत, ठेंगेमत   ठेंगूमामा   ठेंगे मारूं, फत्ते करूं   ठेंग्या   ठेंगळणें   ठेंगळणें, ठेंगाळणें   ठगवणूक   ठगव्या   ठगवरा   ठगवा   ठेंगेवाले   ठगविणें   ठगविद्या   ठेंगा   ठगाई   ठगाऊ   ठेंगा, -ग्या   ठेंगा नसणें   ठेंगा नाचविणें   ठेंगारणें   ठगाळ   ठेंगाळणें   ठेंगी   ठगो   ठेंगोजी   ठेच   ठेंच   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

ओलीपाती

  • स्त्री. नव्या दाण्याच्या पहिल्या विक्रिच्या वेळीं महारणीस द्यावयाचे दाणें . - अस्पृप्र . ३८ . ( ओली + पाती ) 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांतीचे महत्व स्पष्ट करा ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site