Dictionaries | References
ज्ञ

"ज्ञ" Words

  |  
ज्ञ   ज्ञक   ज्ञत   ज्ञत्व   ज्ञता   ज्ञप्त   ज्ञप्ति   ज्ञप्तिक   ज्ञप्तिचतुर्थ   ज्ञपित   ज्ञशक्ति   ज्ञा   ज्ञात   ज्ञातृ   ज्ञातक   ज्ञातकुलीन   ज्ञातृत्व   ज्ञातता   ज्ञातनन्दन   ज्ञातपुत्र   ज्ञातमात्रे   ज्ञातेय   ज्ञातेयम्   ज्ञात्यानें अनुमानानें परीक्षा करावी   ज्ञात्र   ज्ञातव्य   ज्ञातसर्वस्व   ज्ञातसिद्धांत   ज्ञातसिद्धान्त   ज्ञाता   ज्ञाताधर्मकथा   ज्ञातान्वय   ज्ञाति   ज्ञातिकर्मन्   ज्ञातिकार्य   ज्ञातित्व   ज्ञातिदासी   ज्ञातिपुत्र   ज्ञातिप्रभुक   ज्ञातिप्राय   ज्ञातिभेद   ज्ञातिभाव   ज्ञातिमुख   ज्ञातिमत्   ज्ञातिविद्   ज्ञाती   ज्ञान   ज्ञानें काहीं फुगती, काहीं लवती   ज्ञान जाणे तो जाणता नोहेः क्रिया करीतुसे तो जाणताः   ज्ञान धांवतें पण शहाणपण रांगतें   ज्ञानकेतु   ज्ञानकेतुध्वज   ज्ञानकन्द   ज्ञानकळा   ज्ञानकाण्ड   ज्ञानकीर्ति   ज्ञानकौतूहल   ज्ञानखण्ड   ज्ञानगम्य   ज्ञानगर्भ   ज्ञानगूह   ज्ञानघन   ज्ञानघनाचार्य   ज्ञानचक्षु   ज्ञानचक्षुस्   ज्ञानचन्द्र   ज्ञानत   ज्ञानतंतु   ज्ञानतत्त्व   ज्ञानतपस्   ज्ञानत्व   ज्ञानतस्   ज्ञानतीर्थ   ज्ञानद   ज्ञानदत्त   ज्ञानदर्पण   ज्ञानदुर्बल   ज्ञानदर्शन   ज्ञानेंद्रिय   ज्ञानदेव   ज्ञानदृष्टि   ज्ञानदिवा   ज्ञानदीप   ज्ञानदीर्घ   ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः   ज्ञानेन्द्रसरस्वती   ज्ञानेन्द्रिय   ज्ञाननिधि   ज्ञाननिश्चय   ज्ञाननिष्ठ   ज्ञानपण्य   ज्ञानपत   ज्ञानपति   ज्ञानपर   ज्ञानप्रकाश   ज्ञानप्रदीप   ज्ञानपरंपरा   ज्ञानप्रभ   ज्ञानपूर्व   ज्ञानपूर्वकृत   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP