Dictionaries | References

चुइटी

See also :
चुई , चोय , चोयटी
forming or to form a tooth of a comb.
 स्त्री. १ घोडयाच्या आयाळाच्या केंसांच्या वळलेल्या वेणीस जोडलेली साटणीची , फितीची चिरमी , धांदोटी , चिंधी , पट्टी . २ उंसाच्या गंडेरीचा , जोंधळयाच्या ताटाचा चावून राहिलेला चोथा . [ सं . चिपिट = सपाट ]
 स्त्री. १ पत्रावळीचीं पानें जोडण्यासाठीं ( पत्रावळी लावण्यासाठीं ) केलेली बोरूची , बांबूची बारीक काडी , चोय , चोई , चोयटी . २ फणीचा , कंगव्याचा दांत घ्हावयाजोगी , दांत म्हणून असलेली बांबूची बारीक सळई . ३ डफावरील बोल काढण्यासाठीं वापरावयाची लवचीक वेताची काडी . [ सं . सूचि - ची = बारीक सळई , सुई ]
 f  A pin or tack (of bamboo) to pin leaves together.
 f  Chewed or sucked cane.

Related Words

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.