Dictionaries | References

उघडी मराठी


 f  Straightforward speech or demeanour, plain-spokenness.

Related Words

सोळा हात लुगडी-साडी, नि अर्धीं तंगडी उघडी   उघडी मांडी करणें   उघडी मांडी टाकणें   मराठी-माझी मर्‍हाठी, सर्वार्थी गोमटी   उघडी   मराठी   उघडी मराठी   उघडी मांडी करणें-टाकणें   पाठ उघडी पडणें   मराठी मोळा   मराठी कावा   कानडीनें केला मराठी भ्रतार। सुखाचा विचार तेथे कैंचा।।   रावांच्या कानावर पगडी अन् घरीं रांड उघडी   चांभाराची रंडी, सदां पायीं उघडी   भिल्लाची जात फार वांकडी, एक टीर उघडी एक टीर झांकली   सगळीच उघडी आणि पायाशीं चौघडी   मांडी-मांडी उघडी करणें   आपली मांडी उघडी केल्यास आपलीच लाज जाते   सात लुगडीं सदा उघडी   एका कानावर पगडी, घरी रांड उघडी   एका कानावर पगडी, घरी रांड (बाईल) उघडी   आपण नागडी (गांडी उघडी) कान्ना बुगडी   बाहेर बडी पगडी, घरीं म्हातारी उघडी   सगळो दिस उघडी (नागडी) नी न्हाताना धरली मांद्री   कानावर पगडी, घरी रान उघडी   उघडी मांडी   मराठी   उघडी मराठी   कानडीनें केला मराठी भ्रतार। सुखाचा विचार तेथे कैंचा।।   मराठी कावा   मराठी-माझी मर्‍हाठी, सर्वार्थी गोमटी   मराठी मोळा   कानडीनें केला मराठी भ्रतार। सुखाचा विचार तेथे कैंचा।।   बाहेर बडी पगडी, घरीं म्हातारी उघडी   मराठी   मराठी कावा   मराठी-माझी मर्‍हाठी, सर्वार्थी गोमटी   मराठी मोळा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP