Dictionaries | References

"इ" Words

  |  
   इं   इLअस्   इLअस्पति   इLआ   इआ   इक्कट   इकूकून   इक्कवाल   इकट   इकडे   इकडे आड, तिकडे विहीर   इकडे आले हंसूं आणि तिकडे गेले उतूं   इकडे तिकडे   इकडे नई, तिकडे वई   इकडे नही तिकडे वही   इकडे नही, इकडे वही   इकडे ना तिकडे, ठाव नाही कोणीकडे   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   इकडे ये, इकडे ये आणि माझ्या कपाळाचे गंध (कुंकु, कपाळच्या अक्षता) पहा   इकडे.इकडेस   इकडचा   इकुडचा   इकडचा डोंगर तिकडे करणें   इकडचा तिकडचा   इकडचा(ला) तिकडचा(ला)   इकडचातिकडचा   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   इकडंतिकडं   इकडेतिकडे   इकडून   इकडूनतिकडून   इकडला   इकुडला   इकडला गड तिकडे नेऊन ठेवणें   इकडला लुच्चा तिकडला चोर   इकडेस   इकडील   इकुडील   इकणें   इकत   इक्ता   इक्ताअ   इक्तिरन   इक्तीदार   इकतो   इक्तो   इकून तिकून   इकबाल   इक्बाल   इकमत   इकरम   इकरा   इकराम   इक्‍राम   इकरार   इक्रार   इकरारनामा   इकलजमकी   इकला   इक्लीम   इकळत   इकळूत   इकळी   इक्षु   इक्षुक   इक्षुकुट्टक   इक्षुक्षेत्र   इक्षुकांड   इक्षुकाण्ड   इक्षुकीय   इक्षुकीया   इक्षुगन्ध   इक्षुगन्धा   इक्षुगन्धिका   इक्षुज   इक्षुतुल्या   इक्षु-दंड   इक्षुदण्ड   इक्षुदर्भा   इक्षुदा   इक्षुनेत्र   इक्षुपत्त्र   इक्षुपत्त्री   इक्षुपत्र   इक्षुप्र   इक्षुपर्णी   इक्षुपाक   इक्षुबालिका   इक्षुभक्षिका   इक्षुभक्षित   इक्षुभञ्जम्   इक्षुभञ्जिका   इक्षुमती   इक्षुमूल   इक्षुमेह   इक्षुमेहिन्   इक्षुमालवी   इक्षुमालिनी   इक्षुयंत्र   
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP