TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह १३

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह १३

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


ओवी संग्रह १३

बोलणें तेंचि अबोल । अबोल बोल तो सखोल ॥

सखोलाचे जी अमोल । झालें पाहिजे ॥१२१॥

अमोल मोल तो अनुभव । यया व्यतिरिक्त सर्व वाव ॥

ब्रह्मसुखाचा गौरव । ज्ञप्तिमात्रें ॥१२२॥

ज्ञप्तिमात्राचें जें सुख । त्यासी स्तविती ब्रह्मादिक ॥

वेदशास्त्रासी हरिख । वक्तृत्वाचा ॥१२३॥

जें जें वक्तृत्व बोलावें । ज्ञान अबाधित व्हावें ॥

एकनिष्ठेंने करावें । सदगुरुस्तवन ॥१२४॥

सदगुरुस्तवन परमशुद्ध । हाचि पूर्णत्वाचा बोध ॥

माझा मजलागीं आनंद । झाला स्वामी ॥१२५॥

आनंदाचाचि उद्गार । ज्ञानकांडाचा विचार ॥

बोल बोलतां मधुर । अमृतवाणी ॥१२६॥

अमृतश्राव श्रवणीं पडे । नेत्रद्वाराची कवाडें ॥

उघडोनि पैलीकडे । जाऊं आतां ॥१२७॥

जाणें काय दूर आहे । ध्यानमात्रें समीप लाहे ॥

स्वसंवेद्य वस्तू पाहे । आपुले दृष्टीं ॥१२८॥

आपुले दृष्टीचें देखणें । दृष्टीविरहित वर्तणें ॥

सालंकृत विराजमाने । तेचि वस्तू ॥१२९॥

वस्तुलाभचि सकळ । विस्तारिला प्रांजळ ॥

आनंदकंदाचें मूळ । मूळारंभीं ॥१३०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-10-13T06:05:08.0670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

second of arc

  • विकला, सेकंद 
RANDOM WORD

Did you know?

If the rituals after the death are not performed what are the consequences?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site