TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|पुराणे|स्वात्मसौख्य|ज्ञानकांड|
ज्ञानकांड ओवी संग्रह १४

स्वात्मसौख्य - ज्ञानकांड ओवी संग्रह १४

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


ओवी संग्रह १४

ताटस्थ ब्रह्म जाणिजे । पंचम मुद्रा ॥१३१॥

पंचममुद्रा अलक्ष्य । लक्ष्यातीत असोनि साक्ष ॥

ऐसा कैसा परमदक्ष । अपूर्व लीला ॥१३२॥

लीलाचरित्र देखणा । तेचि त्याची संभावना ॥

जेथें अन्यत्र कल्पना । न चले कांहीं ॥१३३॥

न चले शब्दाचें कारण । शुद्ध लक्षांश देखणें ॥

आपणासगट विस्मरण । स्मरणीं राहे ॥१३४॥

स्मरण चतुर्थ देहीं असे । पंचम तें कैवल्य भासे ॥

ज्याचे छंदे झाले पिसे । महायोगी ॥१३५॥

बाल उन्मत्त पिशाच्चवत । ज्यांना ध्यान सभराभरित ॥

देहीं असोनि देहातीत । प्रत्यगरुपें ॥१३६॥

प्रत्यग होऊनि तन्निष्ठ । कदाकाळीं नव्हती कष्ट ॥

ज्याची वासना धर्मिष्ठ । सर्वभूतीं ॥१३७॥

सर्व देहीं भावना एक । स्वप्नीहि न देखती लोक ॥

ऐसा विश्वास निष्टंक । ऐक्यत्वाचा ॥१३८॥

ऐक्यता जाणूनि स्वरुप । एक बाण एक चाप ॥

जैसा रामचंद्र दीप । भानववंशीं ॥१३९॥

भानववंशीं रामचंद्र । तरोनि गेला भवसमुद्र ॥

रावण लंकेचा नरेंद्र । सुखी केला ॥१४०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-10-18T03:07:42.5230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

तराळी

  • स्त्री. खळ्यांत धान्य झोडपतांना दाणे इकडे तिकडे उडूं नयेत म्हणून सभोवार घातलेले गवताच्या पेंढ्यांचे वेष्टण , वेढा . 
RANDOM WORD

Did you know?

गांवे, नद्या, समुद्र, देवदेवता किंवा अन्य नांवांची उत्पत्ती काय असेल? नांवे कशी पडली असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.