TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

स्वात्मसौख्य - उपासनाकांड ओवी संग्रह १२

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


ओवी संग्रह १२

कोणास कोणी नोळखे । आपुलें स्वरुप आपण देखे ॥

प्रतिबिंबाचेनि हरिखे । स्वसुख चोखें मानले ॥१११॥

स्वयंसुखाचा सुखोपचार । जैसे रज्जू सर्पाकार ॥

भासला परी विवेकसार । रज्जु आकार जाणती ॥११२॥

विवेक निर्विकार सज्जन । कां वर्णिता दोषगुण ॥

दिसे ना दिसे अनुमान । तेथें स्तवन काईसें ॥११३॥

स्तवनें वाकसिद्धिसी पावे । ओंकार गुणागुण वर्णावे ॥

उत्तम गुण निवडोनि घ्यावे । दुर्गुण त्यजावे म्हणताती ॥११४॥

दुर्गुण आणि उत्तम गुण । गुरुचरणीं तत्समान ॥

ओंकाराचें नसे भान । ब्रह्म आपण स्वरुपीं ॥११५॥

ब्रह्मीं ब्रह्मत्व समूळ नसे । आनंदमात्रचि विलसे ॥

अर्धमात्रा गुरु समरसे । उपाधिवेषें जडधारी ॥११६॥

तरी तो काय जड म्हणावा । शुद्ध चैतन्य ओळखावा ॥

उघड भेद परी लोपावा । कल्पना जीवा नसावी ॥११७॥

कल्पना वोळवुनी आपली । जरी वृत्ति सुर्चित झाली ॥

तेव्हा दशा म्हणों बाणली । प्राप्ति झाली सुखाची ॥११८॥

तेचि दश दशावतार । गुरुलीलामृत सागर ॥

दश इंद्रियांचा प्रकार । सहज विकार लागले ॥११९॥

यातेंही टाकोनि मागे । गुरुपदासी लाग वेगें ॥

जें भासें तें समस्त सोंगे । देखोनि उगे असावे ॥१२०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-10-13T05:08:18.5030000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

gloved box

 • मोजेदार पेटी 
 • (sterile manafacture) 
RANDOM WORD

Did you know?

कोणता शब्द योग्य आहे ? नखाला जिव्हारी लागणे की जिव्हाळी लागणे?
Category : Dictionary
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.