TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

स्वात्मसौख्य - उपासनाकांड ओवी संग्रह १३

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


ओवी संग्रह १३

उगे राहतां अकार कैचा । उकार शब्दें वेदवाचा ॥

काम पुरवी मकाराचा । साक्ष त्याचा पाहिजे ॥१२१॥

साक्ष न घडे द्वैतावीण । म्हणोनि गुरुशिष्याचरण ॥

परंपरामालिका जाण । विधीची खूण अद्वैती ॥१२२॥

विधियुक्त विचार करणें । ऐसी बोलली श्रुतिवचनें ॥

बोल बोललों तत्प्रमाणें । आधिक्य उणें नव्हेची ॥१२३॥

नसतां शास्त्रीं व्युत्पन्नता । शब्दमात्र सदगुरुसत्ता ॥

बोलतां मूळाधार वार्ता । संशय चित्ता न बाधी ॥१२४॥

जे रेणुका महाकाळी । कामधेनु त्रैलोक्य पाळी ॥

जीचे गोरसाची नव्हाळी । सर्व काळीं घेईजे ॥१२५॥

त्या गोरसचें तांडव । हें उपासनेचें वैभव ॥

सर्वत्र मायेचें लाघव । गोडी अपूर्व तेथीची ॥१२६॥

गोडी घेतं सौख्य वाटे । कामना अबाधित प्रगटे ॥

संतोष पावती आत्मनिष्ठे । येर भ्रमिष्ठे भ्रमताती ॥१२७॥

आत्मनिष्ठावेगळा पाही । सौख्यभोग कोण्हासी नाही ॥

अमृताचे पडतां डोहीं । अपाय पाही विषयांचा ॥१२८॥

म्हणोनि अमृताचा त्याग । तैसाचि विषयाचा प्रसंग ॥

परमामृत तें ज्ञानयोग । साधिती चांग चांगलें ॥१२९॥

अपायाचा योग घडला । तेथें भक्तिप्रसंग राहिला ॥

अपाय तोचि उपाय केला । धर्म स्थापिला सर्वस्वें ॥१३०॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2009-10-13T05:09:13.2430000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

parcemary

 • = coparcenary 
RANDOM WORD

Did you know?

जर सर्व प्राण्य़ांचा आत्मा एकच असेल तर प्राणी पक्ष्यांची भुते होतात काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.