TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

षोडशोऽध्यायः - नक्षत्रफल

सृष्टीचमत्काराची कारणे समजून घेण्याची जिज्ञासा तृप्त करण्यासाठी प्राचीन भारतातील बुद्धिमान ऋषीमुनी, महर्षींनी नानाविध शास्त्रे जगाला उपलब्ध करून दिली आहेत, त्यापैकीच एक ज्योतिषशास्त्र होय.


नक्षत्रफल

प्रिय भूषणः सुरूपः सुभगो दक्षोऽश्विनीषु मतिमांश्च ।

कृत निश्चय सत्यारुग् दक्षः सुखितश्च भरणीषु ॥१॥

बहु भुक् परदाररतस्तेजस्वी कृत्तिकासु विख्यातः ।

रोहिण्यां सत्य शुचिः प्रियंवदः स्थिर मतिः सुरूपश्च ॥२॥

चपलश्चतुरो भीरुः पटुरुत्साही धनी मृगे भोगी ।

शठ गर्वितः कृतघ्नो हिंस्रः पापश्चरौद्रऋक्षे ॥३॥

दान्तः सुखी सुशीलो दुर्मेधारोग भाक् पिपासुश्च ।

अल्पेन च संतुष्टः पुनर्वसौ जायते मनुजः ॥४॥

शान्तात्मा सुभगः पण्डितो धनी धर्म संसृतः पुष्ये ।

शठः सर्व भक्ष पापः कृतघ्नधूर्तश्च भौजङ्गे ॥५॥

बहु भृत्यधनो भोगी सुर पितृ भक्तो महोद्यमः पित्र्ये ।

प्रिय वाग् दाताद्युतिमान् अटनो नृप सेवको भाग्ये ॥६॥

सुभगो विद्याप्तधनो भोगी सुखभाक् द्वितीय फाल्गुन्याम् ।

उत्साही धृष्टः पानपो घृणी तस्करो हस्ते ॥७॥

चित्राम्बर माल्यधरः सुलोचनाङ्गश्च भवति चित्रायाम् ।

दान्तो वणिक् कृपालुः प्रिय वाग् धर्माश्रितः स्वातौ ॥८॥

ईर्ष्युर्लुब्धो द्युतिमान् वचन पटुः कलह कृद् विशाखासु ।

आढ्यो विदेश वासी क्षुधालुरटनोऽनुराधासु ॥९॥

ज्येष्ठासु न बहु मित्रः संतुष्टो धर्म कृत् प्रचुर कोपः ।

मूले मानी धनवान् सुखी न हिंस्रः स्थिरो भोगी ॥१०॥

इष्टानन्द कलत्रो मानी दृढ सौह्ऱ्दश्च जलदैवे ।

वैश्वे विनीतधार्मिक बहु मित्र कृतज्ञ सुभगश्च ॥११॥

श्रीमाञ् छ्रवणे श्रुतवान् उदारदारो धनान्वितः ख्यातः ।

दाताढ्यः शूरो गीत प्रियो धनिष्ठासु धन लुब्धः ॥१२॥

स्फुट वाग् व्यसनी रिपुहा साहसिकः शतभिषजि दुर्ग्राह्यः ।

भाद्रपदासु द्वि गनः स्त्री जितधनी पटुरदाता च ॥१३॥

वक्ता सुखी प्रजावान् जित शत्रुर्धार्मिको द्वितीयासु ।

सम्पूर्णाङ्गः सुभगः शूरः शुचिरर्थवान् पौष्णे ॥१४॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-01-16T20:52:00.9230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

moving iron

 • चल लोह 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत व्यक्तिचे वेगवेगळ्या धर्मात वेगवेगळ्या दिवशी संस्कार कसे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.