TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

p prayer

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कंगण

  • पु. स्त्री . १ कंकण ; बांगडी ; कांकण . स्त्रियांच्या हातांतील एक दागिना , हा पातल्याच्या शेजारीं घालतात . विशेषत ; नूतन वधूच्या हातांत घालतात . ' चंद्रहार पुतळ्यांची माळ आली घसरून पाठविखालती । या मजला वेदना लागती कंगण्या तुमच्या पाठीप्रती ॥ ' - होला ९६ . २ पागोट्याचा कपाळावरील बिनीवरचा उंच व वळ्या असलेल्या कंगव्याच्या आकाराचा भाग , पेच ; पीळ . ' पगडीच्या कंगण्या सुटल्या .' - संग्राम ७४ . ३ कंगोरा ; किनार ; छपेली ; कंकणाकृति उंचवटा , कोर ( भिंत , खांब इ० सुशोभित करण्यासाठी केलेला ); साधारणपणें १० / १२ फुटांवर बांधकाम गेल्यावर एकेरी अगर दुहेरी विटांचा थर बांधकाम सोडून पुढें दाखवितात तीं भिंत , कंगोरा . ( इं .) स्ट्रिंग कोर्स . ' छप्पर जेथें भिंतीस मिळतें तेथें कंगणी असावी ' - मेंरट ११६ . ४ घोड्याची कलगी , कंगर ; कपाळावरची पट्टी . ' घोडिया बाणली मोहाळी । कंगण टोप रागावळी । ' - एरुस्व ८ . १५ . ५ केस विंचरण्याचा लहान कंगवा . ( सं . कंकण ; हिं . कंगन - नीं ; सिं . गु . कंगणु ; पं . कंगण ; काश्मी . कंगुन ) 
  • ०दार वि. १ कंगणी - पुढें पीळ असलेलें ( पागोटें , पगडी ). ' कंगणिदार भरजरी पिळाची पगडि शिरावर । ' - मृ १८ . २ नक्षीदार ; सुरेख . ' अशी फक्कड कंगणीदार लावणी काढतस कीं ज्याच नांव त्ये .' - तोबं ९८ . 
  • ०बाळ्या स्त्री. अब कानांतील कंगव्याच्या आकारच्या बाळ्या ; बाळ्यांचा एक प्रकार ; एक दागिना ; ' हिरी बाळ्या कंगण बाळ्या मनोहर । ' - अफल ५५ .] 
  • ना. कांकण , चुडा , बांगडी , मणिबंधभूषण , हातातले कडे . 
RANDOM WORD

Did you know?

गणेश गीतेचा मराठी अनुवाद कुठे आणि कसा मिळेल या बद्दल सांगावे
Category : Puranic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.