श्रीज्ञानेश्वर महती - अजान वृक्षासि महत्त्व ऐसे...


देवी देवतांची स्तुती करताना म्हणावयाच्या रचना म्हणजेच स्तोत्रे. स्तोत्रे स्तुतीपर असल्याने, त्यांना कोणतेही वैदिक नियम नाहीत. स्तोत्रांचे पठण केल्याने इच्छित फल प्राप्त होते.


अजान वृक्षासि महत्त्व ऐसें । तत्पर्ण भक्षील, अज्ञान नासे ॥
त्वग्रोम होतील बरे क्षणांत । देहात्मबुद्धीहि लयासी जात ॥१॥
भूमीवरी गलितपर्ण असे जरी । घेईं तरीच न तोडिं तरुवरी ।
तोडीनवें तरि ज्वरादि बहू विकार । दुष्‍टाहि व्याधि जडती शरिरींच फार ॥२॥

सुवर्ण-अश्वत्थ तरुसि घाली । प्रदक्षिणा, लक्ष तरीच वाली ॥
ज्ञानेश, त्यासीच सुपुत्र देतो । तो भक्त-संकल्प संपूर्ण होतो ॥३॥

सिद्धेश्वर प्रभु असेचि स्वयंभु स्थान । प्रत्यक्ष शंकर तिथें वसतोच जाण ॥
तत्रैक घेतलि समाधि गुरुनीं म्हणून । नान्या स्थला वचति हे चि, तयाचि खूण ॥४॥

ज्ञानेश-भगवंत-समाधि वास । तत्स्थान पावित्र्य कळे जनांस ।
श्रीविष्णु लक्ष्मीसि जिथें निवास । वैकुंठ तें येथ उभेंचि खास ॥५॥

आर्या

डोळे भरुनी पाही, समाधिही भक्तवर्य तूं आतां ।
म्हणजे वाटे येथुनि हालवेंना मुळींच बा ताता ॥६॥
श्र्लोक

प्रदक्षिणापंथिं बसेचि मुक्ता । ही आदि माया, परि, व्यक्त भक्तां ॥
इजशीं करीं तुं विनय प्रणाम । "ज्ञानेश ज्ञानेश" वद संत नाम ॥७॥
आर्या

बुक्का वाहि समाधीवरि, कर्पुर लाविं, सन्निधिं समोर ।
देवा सुगंध घ्याया, ज्ञान-प्रकाशा, तमासि ना, थार ॥८॥
श्र्लोक

श्रीफळा सुमनें तुलसीदल । दक्षिणा मग अर्पुनि, निर्मळ ॥
अंतरंग, मग प्रार्थिंच "दर्शना । नित्य देईं मला शुचि भावना " ॥९॥

N/A

References : N/A
Last Updated : July 12, 2016

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP