TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

पुरस्चरणविधौ

प्रस्तुत ग्रंथात मंत्र, व्याख्यान, मराठी अर्थ आणि मंत्रविधान एकत्र मिळाल्याने जिज्ञासूंची तृप्ती पूर्ण होईल असा विश्वास आहे.


पुरस्चरणविधौ
यद्यपि पुरस्चरणविधौ तंत्रशास्त्रे भूमिशोधनकूर्मावलोकनादयो बहव: पदार्था निरूपितास्तथापि ते तांत्रिकमंत्रानुष्ठान एव विशेषेणापेक्षिता: न वैदिकमंत्रानुष्ठाने इति विश्वामित्रकल्पे, अत एवात्र श्रीसूक्तस्य वैदिकत्वात्‌ भूमिशोधनादिकं नावश्यकमिति कृत्वा नोच्यते ।

Translation - भाषांतर
अर्थ :--- तंत्रशास्त्रामध्यें कोणत्याही मंत्राच्या पुरश्चरणानुष्ठानापूर्वीं भूमिशोधन म्हणजे ही भूमि आपणांला सिद्धिद आहे किंवा नाहीं हें पाहणें, तसेंच ज्या ठिकाणीं बसावयाचें त्या स्थलीं कूर्मचक्र पाहणें. इत्यादि पुष्कळ गोष्टी सांगितल्या आहेत. पण तांत्रिक मंत्रालाच विशेषेंकरून त्या उक्त आहेत. वैदिकमंवानुष्ठानाकरितां याची आवश्यकता नाहीं. तें ऐच्छिक आहे. असें विश्वामित्रकल्यांत आहे. येथें श्रीसूक्त हें वैदिक असल्यानें त्याची आवश्यकता नाहीं म्हणून मी त्याविषयीं लिहीत नाहीं.


References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:14:49.3500000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

Freight

  • वाहतूक खर्च, वाहणावळ 
  • पु. वाहतुक आकार 
  • स्त्री. वाहणावळ 
  • पु. जहाजात, विमानात, वाहनात वगैरे भरलेला माल 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

कापूर जाळण्यामागची संकल्पना काय? कांही फायदे आहेत काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site