TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

भाग दोन - कलम ७

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


कलम ७

स्थलांतर करुन पाकिस्तानात गेलेल्या विवक्षित व्यक्तींचे नागरिकत्वाचे हक्क .

७ . अनुच्छेद ५ व ६ यामध्ये काहीही असले तरी , जी व्यक्ती १ मार्च , १९४७ या दिवसानंतर भारताच्या राज्यक्षेत्रातून स्थलांतर करुन सध्या पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रात गेलेली आहे , ती व्यक्ती भारताची नागरिक आहे असे मानले जाणार नाही :

परंतु , जी व्यक्ती आता पाकिस्तानात समाविष्ट असलेल्या राज्यक्षेत्रांत याप्रमाणे स्थलांतर केल्यानंतर , पुन्हा स्थायिक होण्यासाठी किंवा कायमचे परत येण्यासाठी , कोणत्याही कायद्याच्या प्राधिकाराद्वारे किंवा तदन्वये दिलेल्या परवान्याखाली भारताच्या राज्यक्षेत्रात परतलेली आहे , तिला या अनुच्छेदातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही व अनुच्छेद ६ खंड ( ख ) च्या प्रयोजनांकरता , अशी प्रत्येक व्यक्ती १९ जुलै , १९४८ या दिवसानंतर स्थलांतर करुन भारताच्या राज्यक्षेत्रात आलेली व्यक्ती असल्याचे मानण्यात येईल . **

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-19T21:40:27.4600000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

copulatory appendage

  • Zool. (also called intromittent organ) मैथुन उपांग 
RANDOM WORD

Did you know?

What is the Sati Practice?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.