TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

भाग एक - कलम ३

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली.


कलम ३

नवीन राज्यांची निर्मिती आणि विद्यमान राज्यांची क्षेत्रे , सीमा अथवा नावे यांत फेरफार .

३ . संसदेला कायद्याद्वारे --

( क ) कोणत्याही राज्यापासून एखादे राज्यक्षेत्र अलग करुन अथवा दोन किंवा अधिक राज्ये किंवा राज्यांचे भाग एकत्र जोडून अथवा कोणतेही राज्यक्षेत्र कोणत्याही राज्याच्या एखाद्या भागाशी जोडून नवीन राज्याची निर्मिती करता येईल ;

( ख ) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र वाढवता येईल ;

( ग ) कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र घटवता येईल ;

( घ ) कोणत्याही राज्याच्या सीमांमध्ये फेरफार करता येईल ;

( ड ) कोणत्याही राज्याच्या नावामध्ये फेरफार करता येईल ;

[ परंतु , या प्रयोजनाकरता असलेल्या कोणत्याही विधेयकाला राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज आणि त्या विधेयकात अंतर्भूत असलेल्या प्रस्तावामुळे * * * कोणत्याही राज्याचे क्षेत्र , सीमा किंवा नाव यावर परिणाम होणार असेल त्याबाबतीत राष्ट्रपतीने ते विधेयक त्या राज्याच्या विधिमंडळाकडे त्याने , निर्देशनात विनिर्दिष्ट करण्यात आलेला असेल अशा कालावधीत किंवा राष्ट्रपती परवानगी देईल अशा वाढीव कालावधीत त्यावर आपले विचार व्यक्त करावेत यासाठी निर्देशिलेले नसेल तर व याप्रमाणे विनिर्दिष्ट केलेला किंवा वाढवून दिलेला कालावधी संपलेला नसेल तर , ते विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात पुरः स्थापित केले जाणार नाही . ]

[ स्पष्टीकरण एक --- या अनुच्छेदात , खंड ( क ) ते ( ड ) यांमध्ये " राज्य " या शब्दात संघ राज्यक्षत्राचा समावेश आहे . परंतु , परंतुकामधील " राज्य " या शब्दात संघ राज्यक्षेत्राचा समावेश नाही .

स्पष्टीकरण दोन --- खंड ( क ) द्वारे संसदेला प्रदान केलेल्या अधिकारांमध्ये कोणत्याही राज्याचा किंवा संघ राज्यक्षेत्राचा एखादा भाग अन्य कोणत्याही राज्याला किंवा संघ राज्यक्षेत्राला जोडून नवीन राज्य किंवा नवीन संघ राज्यक्षेत्र बनवण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे . ]

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2012-12-19T03:57:46.5700000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

छळवादी

 • a  That troubles, torments. 
RANDOM WORD

Did you know?

Do we have copyrights for everything published on this website?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.