मंत्रः - श्रीलक्ष्मीनृसिंहार्तिः

उपासना विभागातील मंत्र सिद्ध केल्यास त्याची प्रचिती लगेचच मिळते , या विभागात उपासनेसाठीचे मंत्र आहेत .


( १)

कडकडशब्दे स्तंभहि कडकडला ।

नरहरी तव रव दुर्धर भयानकी उठला ।

थरथर कंपित धरणी दिग्गजा पळ सुटला ।

तडतडि अंडकटाह मेरुहि डगमगला ॥१॥

जयदेव जयदेव जय नरहरी विष्णो , श्री नरहरि विष्णो ।

निजभक्ता सुखकारी , असुरांते भयकारी प्रसीदप्रभ विष्णो ॥धृ . ॥

जनके प्रह्रादासी अति पीडा करितां ।

प्रकटसि भक्तकृपाळू स्तंभिच अवचिता ।

स्थावर जंगम व्यापक समान जी समता ।

वेदप्रणीत दाविसि सत्यचि ब्रह्मतता ॥२॥

जडतनुत्रयाद्यहं जड हिरण्यकशिपूला ।

संधिनखे विदारुनि दुर्घट मारियला ।

प्रसन्न सम्यग्ज्ञाने निज प्रह्रादाला ।

अमरचि करिसी मौनी वंदित चरणाला ॥३॥

( २)

प्रेमानंदे करितो आरती । तारी दीनाला ॥१॥

आरती ही तुजला नरहरी । आरती ही ॥धृ . ॥

प्रल्हादाते छळिता प्रगटसी । फोडुनी स्तंभाला ॥२॥

स्थावर जंगम व्यापक आहे । दावसि हे रिपुला ॥३॥

कनकशिपू वधुनी सत्वरी । तारिसि दासाला ॥४॥

विठ्ठलसुत बलवत्कवि विनवी । रक्षि विभो मजला ॥५॥

( ३)

हरिभक्त देखोनी दुःखदुर्जना ।

चांडाळ ते पापी देखो न शकती सज्जना ।

प्रल्हाद गांजिला केली यातना ।

पाहवेना साहवेन देवा राहवेना ॥१॥

जयदेव जयदेव जय सिंहवदना ।

आरती ओवाळूं सेवक सुखशयना ॥धृ . ॥

तटतटिला स्तंभ कडकडिल्या ज्वाळा ।

तडतडिल्या पडिल्या नक्षत्र माळा ।

घडघडिले पर्वत कल्पान्त वेळा ।

थोर हलकल्लोळ झाला विधी गोळा ॥२॥

पिंगट जटा जिव्हा कडकडिल्या दाढा ।

धगधगले लोचन गडगडिला गाढा ।

खणखणितो शस्त्रे वोढ्यावरि वोढा ।

पछाडिले रजनीचोर केलासे रगडा ॥३॥

चरचरचर उदर फाडी विभांडी ।

तर आंतर माळा वोढोनी काढी ।

थरथर पोटी आवेश क्रोध भडाडी ।

भक्त प्रल्हादा जवळी वोढी ॥४॥

देव भक्ताम्चा कैवारी साचा ।

गजागंडस्थळी चपेट सिंहाचा ।

तो हा नरकेसरी न बोलवे वाचा ।

सौम्य झाला नरहरी स्वामी दासाचा ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : March 25, 2011

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP