TransLiteral Foundation
श्रीहंसराजस्वामी - हंसपद्धती

श्रीहंसराजस्वामी - हंसपद्धती

श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति , युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे .

 • अष्टक पहिले - समर्थहंसाख्यान
  श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति , युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे .
 • अष्टक दुसरे - उद्धवहंसाख्यान
  श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति , युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे .
 • अष्टक तिसरे - माधवहंसाख्यान
  श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति , युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे .
 • अष्टक चवथे - उद्धवहंसाख्यान
  श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति , युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे .
 • अष्टक पाचवे - नागनाथहंसाख्यान
  श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति , युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे .
 • अष्टक सहावे - लक्ष्मणहंसाख्यान
  श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति, युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे. 
 • अष्टक सातवे - नारायणहंसाख्यान
  श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति , युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे .
 • अष्टक आठवे - हंसदासाचरण
  श्रीमत्सद्‍गुरूहंसराजस्वामींची शिकवण म्हणजे मोक्षरूपी ध्येय गाठण्याकरितां श्रुति , युक्ति व अनुभूति यांच्या आधाराने साधकांच्या सोयीकरितां तयार करून दिलेली ज्ञानयोगाची सोपानपरंपराच आहे .
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : 

चिमणकवीकृत अष्टके १ -८ आणि संजीवनकवीकृत उपाष्टके ९ -१३

हा ग्रंथ माघ शुद्ध वसंतपंचमी शके १८६५ , परांडा येथे प्रसिद्ध झाला .

प्रकाशक - श्रीहंसमंडळ पत्ता - श्री हंसमंडळ परांडा , बार्शीमार्गे .

मुद्रक - पृष्ठे १ ते ३२ हे .बा .गुर्जर बाकीचे सर्व ग्रंथ - शंकर रामचंद्र दाते

कलागृह छापखाना , ६६६ सदाशिव पेठ , पुणे २


Last Updated : 2010-05-22T20:49:24.3900000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कुणी

 • . 2 f A peg or pin of wood; a wedge or chip to keep apart; a linch-pin; a peg-bolt in numerous agricultural implements. 
 • सना . कोणीहि . ' कोणाला न पुसें कुणी । ' - विक १२ . 
 • f  A peg or pin of wood, wedge or chips to keep a part a peg-bolt in numerous agricultural implements. 
 • न. १ ( राजा .) द्विदल . धान्यांतील हलका दाणा ; - स्त्री . २ लांकडांची मेख ; खुंटी ; पाचर ; चाकाच्या आंसाची खीळ ; शेतकर्‍याच्या अनेक उपकरनांतील खुंटी खीळ . ३ ( वे .) जमिनीत लहानसा खळगा करून त्यांत कांहीं अंतरावरुन सागरगोटे , सुपार्‍या , चिंचोके , दिडक्या वगैरे टाकून खेळतात तो खळगा . (?) 
RANDOM WORD

Did you know?

मृत माणसाच्या दहाव्याच्या पिंडाला कावळा न शिवल्यास धर्मशास्त्राप्रमाणे अन्य उपाय कोणता?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.