TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
कार्तिक मास

कार्तिक मास

कार्तिक महिन्यातील महत्वाचे सण - दीपावली
Kaartika is the eighth month of Hindu calender.
The important festival of Kartik month is - Deepavali

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References:N/A

Last Updated : 2007-09-09T11:02:45.9270000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अनोळखी उपाध्या आणि नऊपट होम

  • नेहमींचा उपाध्याय असला म्हणजे त्यास यजमानाकडे वरचेवर यावयाचें असल्यामुळें तो प्रत्येक विधि करतांना जरुर तेवढेच विधि करावयाची काळजी घेतो व यजमानासहि साधारणतः कोणत्या विधीस काय लागतें याची कल्पना असते. पण अनोळखी उपाध्याय असला म्हणजे त्याला एकाच वेळीं शक्य तेवढें यजमानाकडून उकळावयाचें असतें म्हणून तो अनेक गोष्टी घुसडून देऊन यजमानाकडून बरेच जिन्नस व दक्षिणा उपटतो व यामुळें वाजवीपेक्षां अधिकच खर्च यजमानास पडतो. तेव्हां अपरिचिताशीं व्यवहार केल्यास त्यापासून स्वतःस अधिक घसच लागण्याचा संभव असतो. 
RANDOM WORD

Did you know?

गांवे, नद्या, समुद्र, देवदेवता किंवा अन्य नांवांची उत्पत्ती काय असेल? नांवे कशी पडली असतील?
Category : Hindu - Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.