TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

खंडोबाचीं पदें - पद ४९

श्री खंडोबा देवाचे जागरण गोंधळ करताना देवाच्या स्तुतीपर वाघ्या मुरळी प्रस्तुत पारंपारिक पदे तन्मयतेने गातात.


पद ४९

सिनगार बाणूचा - पांच रंगाचा पांच रंगाचा -

दाही भिंगाचा पहिला रंग बाणूचा झळाळी -

साडी नेसली - काळी - साडी चोळी वर बाजुबंद -

दांत काळे - निबंदकाळे काजळ लेलीहो नयनी -

काळे केसाची वेणी - काळी पोत गळ्यामधी बानूचा शिनगार ॥१॥

दुसरा रंग बाणूचा सफेत सफेत शालुची -

बुत सफेत - पायीं विरुध्या जोडवी -

सफेत हाताच्या मुदी सफेत - हार गळ्यामध्ये मोत्याचा - शिनगार ॥२॥

तिसरा र्म्ग बाणूचा बरवा - शालू नेसली हिरवा -

मुखीं घेतला विडा - हिरवें गोदण गोंदण कपाळीं -

दापाची जाळी हिरवी - आंगठीवर पाचुचा खडा - शिनगार ॥३॥

चवथा रंग बाणूचा - सोनकळा नेसली पीतांबर पिवळा पिवळा चितंगत्रपट्ट मोहनमाळा -

पिवळा चितंग गळ्यामधे सोन्याचा - शिनगार ॥४॥

पांचवा रंग बाणूचा - कोणहवा - लाल पीतांबर लाल -

मुकूट बराची - कोण वालाल कुंकवाचे लेणे लालीलाल -

बाई आय्या लाल - विष्णुस्वाल गुण घ्यायाचा - शिनगार ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-09-29T05:20:51.3230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली

  • ज्ञान हे वयावर अवलंबून नसते हे खरे, पण जेव्हां वृद्ध अगर मोठी माणसे स्‍वतःच्या अनुभवावरून बोध घेत नाहीत, तेव्हां ‘अक्‍क्‍ल शून्यच राहिलांत’ ह्या अर्थानें ही म्‍हण वापरतात. 
RANDOM WORD

Did you know?

श्रीदत्तपुराणटीका and more books for shree dattaray
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site