TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|गाणी व कविता|साने गुरूजी|
बा नीज, सख्या! नीज गड्या ...

प्रेमाचे गाणे - बा नीज, सख्या! नीज गड्या ...

साने गुरूजींचे संपूर्ण नाव - पांडुरंग सदाशिव साने


भूतकाळ भविष्यकाळाला उद्देशून गाणे म्हणतो
बा नीज, सख्या! नीज गड्या लडिवाळा!
राजसा परम वेल्हाळा॥

या सकळ जगी उठले विषमय वारे
द्वेषाचे उडत फवारे
ही अखिल मही सूडबुद्धिने भरली
हृदयेच जणु कुणा नुरली
जगि झाला रे सुळसुळाट कामाचा
क्रोधाचा मात्सर्याचा
परि भिऊ नको तू, बाळ!
धरि प्रेमवृत्ति तू अढळ
प्रेम हेच तव दिव्य बळ
या प्रेमाच्या सामर्थ्ये जगताला
देशील वळण नव, बाळा॥ बा नीज....॥

सत्प्रेमाची आहे अदभुत शक्ती
प्रेम हीच खरि चिच्छक्ती
या प्रेमाचे वर्णन कोण करील
तोकडे शब्द पडतील
तू प्रेमाचा सागर हृदयी जमवी
सुकलेले जग हे फुलवी
शमवाया विश्वद्वेष
ये घेउन तू प्रेमास
भरपूर वाटि जगतास
तू देशील प्रेम जरी जगताला
बदलशिल आजच्या काळा॥ बा नीज....॥

ना जगति कधी प्रेम दिल्याने सरते
हे प्रेम कधी ना मरते
ते दिधल्याने वाढतसे, जागविते
परहृदयि सुप्त जे असते
परहृदयाचा विकास करिते प्रेम
प्रेम एक जगदभिराम
बाळ तू नजोनी आज
प्रेमाने हृदयी साज
हो सज्ज पुढे किति काज
तू नीज अता येइल तव कृतिवेला
करि तेव्हा प्रेम-सुकाळा॥ बा नीज....॥

-त्रिचनापल्ली तुरुंग, डिसेंबर १९३०

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-04-20T11:18:25.4330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

चिकटणें

 • १ चिकटपणामुळें एक पदार्थ दुसर्‍या पदार्थांशीं संलग्न होणें . २ ( ल . ) एक पदार्थ दुसर्‍याच्या अगदीं जवळ येणें . २ ( ल . ) एक पदार्थ दुसर्‍याच्या अगदीं जवळ येणें . संपत्ति आली म्हणजे सोयरींधायरीं बळेंच येऊन चिकटतात . ३ एक पदार्थ , वस्तु दुसर्‍यास लागून असणें . माझें घर त्याच्या घरास चिकटून आहे . ४ खोडी संवय , व्यसन जडणें . त्याला विडीचें व्यसन चिकटलें . 
 • v i  Stick or adhere to; cleave to; be devoted. 
RANDOM WORD

Did you know?

विविध देवदेवतांचे आकार, रंग, रूप ही कल्पना कशी आणि कोणी निर्माण केली?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.