TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

d dnyanmodak

: Folder : Page : Word/Phrase : Person


Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

इंजिनेर

  • पु. यंत्रकाम किंवा बांधकाम जाणणारा ; स्थापत्य ( इंजिनियरिंग ) शास्त्रज्ञ ; यंत्रशास्त्रवेत्ता . जे प्रयोग शेकडों वर्षे बसून गेले आहेत , कीं भाषेचा आणि त्यांचा जणोंकाय एकच जीव होऊन गेला आहे , त्यांस व्याकरणानें उपटून टाकण्याचा यत्न करणें म्हणजे इंजनेरास सडक बांधावयाची असतां त्यानें मधील डोंगर व पर्वत उपटून दूर फेंकून देण्यासारखेंच कृत्य आहे ! - नि १२४ . [ इं . इंजिनियर ] 
RANDOM WORD

Did you know?

जननशांती म्हणजे काय ? ती केव्हा करावी ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.