TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
आम्बराई

आम्बराई

कवी ’ गिरीश ’ यांचा ग्रामीण जीवनावरील काव्यसंग्रह.


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : 2017-12-29T19:28:50.1230000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शिंट

  • स्त्री. शिंतोडा ; सडा ; पाण्याचे उडणारे बारीक थेंब ; पर्जन्यतुषार . ( क्रि० उडणें ; उडवणें ; मारणें ) पावसाची शिंट लागूं नये म्हणून पागोळीला झडी बांधली पाहिजे . [ सं . सिच् ‍ ] 
  • स्त्री. पक्ष्यांचा मल , विष्टा . शीट पहा . शिटवा - पु . ( राजा . ) वाघळाची , पाखराची विष्टा ; शीट , शिटणें - क्रि . विष्ठा टाकणें . ( पक्ष्यादिकांनी ); मळ थोडा पडत असेल तेव्हां लहान मुलांसंबंधींही उपयोग करितात . २ घोडीनें उनाड सुटून हलक्या प्रतीच्या घोडयांपासून मैथून करून घेणें . शिटवा - पु . ( राजा . ) वटवाघूळ , पक्षी इ० ची विष्टा , शिट पहा . शिटाऊ , शिटाव , शिटवा - वि . ( ग्राम्य ) १ एखाद्या मरतुकडया घोडयापासून झालेलें ( शिंगरू ), शिटलेल्या घोडीपासून झालेला वाईटसाईट ( घोडा इ० ). २ ( ल . ) क्षुद्र , अकुलीन हरामी इसमाबदल वापरावयाचा अपशब्द ; छाकटा ; हलकट ; पाजी ; हीन ; नीच . ३ ( अशिष्ट ) धूर्त ; हुषार ; लबाड ; बिलंदर , सोदा अशा अर्थानें लहान मुलाबद्दल योजतात . 
  • ०बंदर न. लबाड , सोदे , भामटे वगैरे तर्‍हेच्या लोकांनीं भरलेलें बंदर . गुरुजी ह्यापरिचे । शिष्य शिटाऊ बंदरीचे . 
  • f  A drop of rain, &c. as sprinkled against. 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

मृतव्यक्तीच्या तेराव्याच्या जेवणात कोणकोणते पदार्थ करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site