TransLiteral Foundation

न्यायसूत्र - प्रथमः अध्यायः

शब्द, अनुमान, प्रत्यक्ष, आणि उपमान रूप हे न्यायसूत्राचे प्रसिद्ध चार भाग आहेत.


: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References :

न्यायसूत्र

Last Updated : 2011-09-17T09:00:08.1800000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

डवरणे

  • अ.क्रि. शोधक दृष्टीने , न्याहाळून , खालवर पाहणे ; टेहळणे ( घार , हेर , गुप्त , दूत ; चोर इ० नी ). 
  • अ.क्रि. १ झाकोळणे ; मेघ खाली लोंबणे , उतरणे ; अंधारी पडणे . आभाळ , पाऊस डवरला २ फुले , फळे , पाने . कणसे वगैरेंनी झाडे बहरणे . ३ ( ल . ) ( दागिने , देवी , पुटकुळ्या इ० नीं शरीर ) गच्च भरुन जाणे . ४ घामाच्या धारा चालणे ; घामाने निथळणे . ५ ( पोट ) फुगणे ; भरणे ; मोठे होणे ; सगर्भ होणे डौरणे पहा . 
  • उ.क्रि. चोपडणे ; माखणे ; लिप्त करणे . शृंगारमंडित महावीर केशवकस्तुरी डवरले । - वेसीस्व ९ . ६४ . 
  • उ.क्रि. ( गो . ) डेवरणे . ( ओझे ) खाली ठेवणे . - न . ( प्र . ) दवरणे ; ओझे ठेवण्याकरिता केलेला ओटा , उंचवटा . धर्म - कट्टा . 
More meanings
RANDOM WORD

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.