TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

अथ करमाला

प्रस्तुत ग्रंथात मंत्र, व्याख्यान, मराठी अर्थ आणि मंत्रविधान एकत्र मिळाल्याने जिज्ञासूंची तृप्ती पूर्ण होईल असा विश्वास आहे.


अथ करमाला
अथ करमाला - तल्लक्षणं सौभाग्यकल्पद्रुमे - ‘पर्वद्वयमनामिक्याकनिष्ठादिक्रमेण तु । तर्जनीमूलपर्यंतं करमाला प्रकीर्तिता ॥’ इति ।
अस्यार्थ :--- अनामिकाया: मध्यपर्वारभ्य तन्मूलकनिष्ठामूलमध्याग्रानामिकामध्यमाग्रतर्जन्यग्रमध्यमूलेषु दशसु स्थानेषु अनुलोमविलोमत: अंगुष्ठाग्रेण स्पृशन्‌ जपेत्‌ । अत्र मध्यमामध्यमूलयोर्मेरुत्वं बोध्यम्‌ । इति कल्पद्रुमे ।

Translation - भाषांतर
अर्थ :--- अनाभिका (करांगुलीजवळचें बोट) त्याचे मध्यापासून आरंभ करून अनामिकेचें मूळ, कनिष्ठकेचें मूल - मध्य - अग्र; अनामिका व मध्यमा यांचें अग्र, तर्जनीचें अग्र, मध्य आणि मूल याप्रमाणें या दहा स्थानीं अंगुष्ठाग्रानें स्पर्श करीत जपसंख्या करावी. पुन: उलट क्रमानें म्हणजे तर्जनीमूलापासून अनामिकेचे मध्यपर्वापर्यंत गणना करावी. मध्यमेचें पर्वद्वय हा मेरु समजावा, मेरुचें उल्लंघन करूं नये. याप्रमाणें हें करमालेचें लक्षण होय. वर्णमाला व करमाला या पक्षीं मालासंस्कार, पूजन, मस्तकस्थापन इत्यादि विधि नाहीं. बीजमालापक्षीं मालासंस्कारादि विधि आहे. तो पुढें देतों.


References : N/A
Last Updated : 2015-05-21T23:37:09.7830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

interbank loan

  • आंतरबँक कर्ज 
RANDOM WORD

Did you know?

What is the Sati Practice?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site