TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
ओवी गीते : स्नेहसंबंध

ओवी गीते : स्नेहसंबंध

स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.

 • स्नेहसंबंध - संग्रह १
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह २
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह ३
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह ४
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह ५
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
 • स्नेहसंबंध - संग्रह ६
  स्नेहसंबंधी ओव्या म्हणजेच एकमेकांची चौकशी करणे आणि परस्परांच्या सुखदुःखात भागीदार होणे.
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A

Last Updated : 2011-09-20T10:22:48.8530000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अंधा देतां आमंत्रण सवेंचि येती दोघे जण

 • अंधळ्या मनुष्यास जेवावयास बोलाविलें असतां तो मनुष्य तर येतोच पण त्याबरोबर त्याला वाट दाखविण्यासाठीं दुसरा मनुष्य आणावा लागतो व त्यासहि यजमानास जेवावयास घालावें लागतें. अशाप्रकारें जी गोष्ट एखाद्या गोष्टीशीं निगडित असते ती टाळतां येत नाहीं. एकीचा स्वीकार केला असतां दुसरीचा स्वीकार करावाच लागतो. ‘ व्हाइसरॉय यांनीं आपल्या सूचना महात्मा गांधींना केल्या. काँग्रेसला केल्या नाहींत. व्हाइसरॉय यांनीं सध्याचे काँग्रेसचे अध्यक्ष मौ. अबुल कलम आझाद यांना बोलवणें केलें असतें तर " अंधासी देतां निमंत्रण सेवेंची येती दोघेजण " असें कांहींतरी झालें असतें. -केसरी १९-७-४०. 
RANDOM WORD

Did you know?

अतिथी व अतिथिसत्कार याचे विशेष महत्व काय?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.