Site Search


Input language:

Loading, please wait ..

Related Words

आई   लोण्याहून मऊ असली तरी सासू आणि जखिण असली तरी आई   अकर्म्याची आई मरो, सकर्म्याची सासू मरो   आई पोरका   असत्याचा बाप, नसत्याची आई   भामट्याच्या आई, भोंदून लोक खाई   धर्माची आई आणि काय देई   बाप भीक मागूं देईना, आई पोटभर जेऊं देईना   आई ना बाई, मंगळ कोण गाई   हातांत नारळाची आई देणें   दुबळी आई, कोरडी नई   चोराची नाहीं, शिंदळाची आई   थोरली आई   आई मरावी, मावशी उरावी   असेल आई तर मिळेल साई   आई गोड की खाई गोड   लहानपणीं आई आई, थोरपणीं बायलाबाई   आई बघते पोटाकडे, आणि बायको बघते पाठीकडे   नायकिणीच्या पोरास रात्री आई नाहीं, दिवसा बाप नाहीं   लहानपणी आई आई, थोरपणी बायलाबाई   खोबर्‍याची आई   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   दानधर्माची आई, जाणे चतुराई   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   बकर्‍याच्या आई! किती काळजी करशील बाई!   आई जेवलो, म्हाळसा पावली   भवानी आई देवळांत आणि नायटे जगांत   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   चोराची आई मडक्‍यांत तोंड घालून रडे   सावत्र आई, विषय जाई   आई एली, बाप तेली आणि मुलगा शेख चिली   आई भेरी, बाप पडघम आणि संबळ भाऊ   आई गेली म्हणजे बाप पाहुणा   शिंदळाची आई, गुराख्याचें आलें, आणि कुणब्याचें गेलें   चोराची आई खवळे   शिंदळाची आई, चोराची नाहीं   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   आई जेऊं घालीना, बाप भीक मागूं देईना   मादरचोदाची आई पासली पाडून लोळवावी   उपयोगी पडत नाहीं आई, इतकी उपयोगी पडते शेजीबाई   आई माझी डोंबाळी आणि अवसे पुनवे ओंबाळी   रांडेच्या पोरास दिवसा बाप नाहीं व रात्रीं आई नाहीं   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   बाळपणीं आई मेली, पोराला कोण सांभाळी   आई व्याली, पोर पिसा, जावई मिळाला तोहि तसा   आई नसो, पण मावशी असो   कुणब्‍याची आई, कुणब्‍यास व्याली   चोराची आई ओहोळ ओहोळ रडे   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP