Site Search


Input language:

Loading, please wait ..

Related Words

मंत्र   शास्त्र   आवडतें शास्त्र   शास्त्र बेचाळीस प्रकारें अधित   द्वादशाक्षरी मंत्र   शिवपंचाक्षरी मंत्र   चोवीस अक्षरी मंत्र   अध्यापन शास्त्र   बायकांचें शास्त्र   विच्चा मंत्र ना गोत्त, सर्पा बिळां हातु   मंत्र षडक्षरी   अष्टाक्षरी मंत्र   पदं कळनातिलो भागवत न्हयिं, मंत्र येनशिल्लो भटु न्हयिं   मंत्र थोडा, थुंका फार   (कान) मंत्र सांगणें   कानांत मंत्र सांगणें   कानामध्ये मंत्र फुंकणें   कानांत मंत्र फुंकणें   कानामध्ये मंत्र सांगणें   (कान) मंत्र फुंकणें   दारूबाज ह्याचे अंगावरील वस्त्र व बैलावर बांधलेलें शास्त्र सारखेंच असतें   विंचवाचा मंत्र येईना आणि चालला सापाचे भोंकांत हात घालायला   विंचवाचा मंत्र येईना आणि चालला सापाचे बिळांत हात घालायला   मंत्र करणें   शिमग्याचा मंत्र   जल देखी शुची उपजे, माला देखी राम। शास्‍त्र देखी ध्यान उपजे, नारी देखी काम।।   विद्या (शास्त्र) मोठी आहे, जगणें थोडें आहे   शास्त्र अभिज्ञ   अवडतें शास्त्र   शास्त्र सांगे आणि चुलीशीं हगे   शास्त्र (शास्त्रांत) सांगावयाचें आणि वस्त्रांत हगावयाचें   मंत्र थोडा फुंकर जास्त   बारा अक्षरी मंत्र   तुझा मंत्र नोहे बरा, माझा बैल चुके मोर्‍हा   मंत्र घालणें   कांदा कापायला बकर्‍याच्या वेळचा मंत्र कशाला   पंचाक्षरीं मंत्र   बत्तीस अक्षरी मंत्र   मतिर (मंत्र) थोडा, फुका जास्त (गो.)   सावकारी मंत्र   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP