Site Search


Input language:

Loading, please wait ..

Related Words

भाव   भरत   भोळा भाव सिद्धीस जाव   भोळा भाव सिद्धीस पाव   एका ठायीं नाही भाव, देवा मला पाव   षड् भाव   भाव खाणें   राईचा भाव रात्रीं गेला   जसा भाव, तसें फळ   जैसा भाव असे जेथे। तैसा देव वसे तेथें।।   भाव सोडणें   दांत कोरल्यानें पोट भरत नाहीं   पोट भरतें पण डोळे भरत नाहींत   दांत कोरून कोठें पोट भरत नसतें   भाव भाजणें   टंगळमंगळ भाव   पाटलाचा कोणी भाव पुसत नाहीं, आणि हजामाची धावपळ   भाव पाहणें   घोव चालतो झरत नी बायल चालली भरत   प्रयत्नेविणें कार्य होत नाहीं, जेवळ्यविणें पोट भरत नाहीं   बोट चिंवल्यार पोट भरत वे?   दांत कोरून पोट भरत नाहीं   टंगळमंगळ भाव त्‍याला अमळ अमळ गुण   बस्त व भाव   मनीं नाहीं भाव, देवा मला पाव   मनमें न भाव, मुंडी हलाव   भोळा भाव, अंधळा देव   किरकोळ भाव   घोवाक ना भाव, माका खंयची जाव   आपपर भाव   नऊ स्थायी भाव   अवयवावयवी भाव   भाव धरी तया तारी पाषाण ।   आनाचो भाव दादा   मनीं नसे भाव, देवा मला पाव   कुडा भाव   दमडीचें घेणें आणि खंडीचा भाव   जसा भाव, तसा देव   जसा भाव, तसे फल   सासूसाठीं रडे सून l भाव अंतरीचा भिन्न ll   राईचा भाव रात्रीं   जेथें धान्याचा अभाव, तेथे खाणाराचा प्रभाव व जेथें धान्याचा भाव, तेथे खाणारांचा अभाव   जेथें भाव, तेथें देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP