Site Search


Input language:

Loading, please wait ..

Related Words

भट   भट पडो   भट पडप   भादवा भट   ब्राम्हण भट, कढी आंबट   भट करीत ती अमाश्या, आणि राजा ठरयत ती दिशा   कामांत भट पडणें   भटाला दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   तुझ्या कामांत भट पडो!   हात् तुझ्या कामांत भट पडो!   भटास दिली ओसरी, भट हातपाय पसरी   भट भिकारी, अवसे पुनवेस जाय लोकांचे दारीं   गू न्हय भट हागलो   कोणत्‍याहि कामात भट पडूं नये   तीर्थ आहे तर भट नाहीं, भट आहे तर तीर्थ नाहीं   भटाला दिली ओसरी, भट हळूहळू पाय पसरी   पोकळधोत्र्या भट   बाजारांत तुरी, भट भटणीला मारी   भट आहे तर तीथ नाहीं, तीथ आहे तर भट नाहीं   शेट पडल्यार भट धांवता भट पडल्यार कोण धांवता?   मोरेश्वर   बाजारात गहूं, भट भटणीला ह्मणेः लाटणें पोळपाट धू   देवानिमतान भट खाता   होते आंबे गरे, तोंवर भट बामण बरे   खट नट, त्‍याला गिर्‍हाईक भट   हाटांत तुरी, भट भटणीला मारी   आषाढीं तट, श्रावणी भट, भादवी कुणबट   देवाला भट आणि मुलाला मास्तर   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   देवाला भट आणि मुलाला पंताजी   बाजारांत तुरी आणि भट भटणीला मारीः रांडे घट्ट करशील कीं पातळ करशील?   पिकले काजूगरे, भट वरे   राजा करील ती पूर्व दिशा आणि भट सांगेल ती अमावास्या   उभा रेट नी मुसळ भट   हटांत तुरी, भट भटणीला मारी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP