Site Search


Input language:

Loading, please wait ..

Related Words

नाडी   धाग्यावरुन ताग्याची परीक्षा   न्हाव्याची परीक्षा नखांत, कारकुनाची टाकांत   शितावरुन भाताची परीक्षा   परीक्षा   परीक्षा सोन्याची कसोटींने, माणसाची द्रव्यानें   झाडाची परीक्षा फळावरून   घोड्याची परीक्षा जिनावरून होत नाहीं   हिर्‍याची परीक्षा घणावांचून होत नाहीं   मुलाची परीक्षा डोहाळयावरुन   एका शितावरून (शितानें) भाताची परीक्षा   काम वहिवाटल्‍या अंती, मनुष्‍याची परीक्षा होती   गरज लागे त्‍या वेळे, मित्राची परीक्षा कळे   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   परीक्षा करणें   दैवाची परीक्षा पाहणें   दैवाची परीक्षा करणें   पत्तने विद्यमानेऽपि ग्रामे किं रत्न परीक्षा   सोन्याची परीक्षा आगींत घ्यावी व आप्तांची परीक्षा विपत्तींत करावी   नाडी आकर्षण करणें होणें   नाडी गोळा होणें   काम चुकलेल्‍या नोकराची पदोपदीं परीक्षा   महत्वाकांक्षा हीच खरी परीक्षा   परीक्षा घेणें   विषाची परीक्षा कशास पाहावी   प्रसंगावांचून परीक्षा होत नाहीं   निपुणता परीक्षा   विषाची परीक्षा पाहणें   अवघी गोष्ट ऐकल्यावरी, मनुष्याची परीक्षा करी   आत्मा परीक्षा करी, ती औषधापरी   ज्ञात्यानें अनुमानानें परीक्षा करावी   एके वेळी वाईट बरी, मनुष्य परीक्षा न करी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP