Site Search


Input language:

Loading, please wait ..

Related Words

बाबा   बाबा पुता करणें   कावडी   बाबा जाणें संक्रांत जाणें   जेव रे पुता (बाबा) वाटींत, म्‍हणे मला नरटींत गोड लागतें   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   दादा बाबा करणें   दादा रामराम, बाबा रामराम   बाबा बाई करणें   बाबा खाऊन उठणें   बाबा गातो नि सोमा ऐकतो   बाई आली पणांत, आणि बाबा गेला कोनांत   दादा बाबा मला करा, पण ठकवूं नका जरा   आई आई बाबा आले, आले तुला खेळवायला अन् मला लोळवायला   बाभळीचा कांटा, बोरीचें साल, बाबा कशाचा पैसा आणि कशाचे लाड   खांवक मी जाणा, दिंव्‌क माझॉ बाबा जाणा   नागवलासरे बाबा, नागवल्या आयाबाया   महादेव बडादेव, सब देवनका बाबा   आई! मी ढेप आणतों, तर मुंगळ्या बाबा! तुझी कंबरच सांगते आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP