Site Search


Input language:

Loading, please wait ..

Related Words

बाई   कां ग बाई धांवती, काल निघाली सवती   बाई पापड उन्हांत घालते आणि सावलींत दळते   अलाडली बाई पलाडलीले सांग, नवरदेवाचें बाशिंग नीट बांध   अराडली बाई पराडलीले सांग, नवरदेवाचें बाशिंग नीट बांध   बाई बाई तुझें दूध एकीकडे कर, माझें अंग (अंड) शेकूंदे   जा बाई मेलं!   भुरक्यांचून जेवण नाहीं, मुरक्यां वांचून बाई नाहीं   कांग बाई लाल, घरी चौघांचा माल   बोला बाई चला, पोटाला घाला   भोळा ग बाई भोळा अन् सगळया पापांचा गोळा   शेजारणी बाई तुला न् मला शिंदळ म्हणतात   अहो बाई मला न्हाऊ घाला आणि माझ्या विहिणीला चोथाळून काढा   रडतो आई आई आणि म्हणतो बाई बाई   बाबा बाई करणें   कामापुरता मामा, ताकापुरती आत्‍या बाई   ब्राम्हणाची बाई, काष्ट्यावाचून नाहीं   कांग बाई अशी, शिकले तुझ्यापाशीं   बाई आली पणांत, आणि बाबा गेला कोनांत   बाई माझी डोंबाळी, आणि अवसे पुनवे ओंबाळी   आई ना बाई, मंगळ कोण गाई   बकर्‍याच्या आई! किती काळजी करशील बाई!   आधींच बाई नाचरी, तिच्या पायी बांधली घागरी   सासूसाठीं रडे सून, बाई सुटलें मी काचांतून   बाई आल्या पणांत आणि बोवा बसले कोनांत   बाई मी भोळी, लुगड्यावर मागती चोळी   ही बाई विंचवाला सुद्धा कामाला लावील   प्रीतीची बाई खांद्यावर घेणें   बुवा गयावळ आणि बाई चंद्रावळ   कीस बाई कीस   किकीचें पान बाई किकीचें पान   पतिव्रता म्हणागे बाई, गांवचा तराळ सोडला नाहीं   नाचरी आधीं बाई नाचरी, तिचे पायांत बांधली घागरी   हें काय आहे बाई ! तर आहे मसणवटींतील माती   बाई आली पणांत, बोवा बसले कोनांत   शिंप्याला सुई, कुटुंबाला बाई   लागो बाई लागो, सात घरीं लागो   बाई (य) लीला तूप, आईला धूप   कांग बाई रोडकी, तर गांवाची उसाभर थोडकी   कांग बाई कुथती, तर बसली जागा रुतती   दे ग बाई जोगवा! म्‍हटल्‍यानें कोणीहि देत नाही   कां गा बाई रोड, (तर म्‍हणे) गांवाची ओढ   महाराची बाई, चांभार नेई   आई तशी बाई, मंगळ कोण गाई   माझी बाई गुणाची, पायलीभर चुनाची   फुकटचा फोदा, झंवरे दादा! झंवतो गे बाई, पण द्यायाला काहीं नाहीं!   दे ग बाई जोगवा! म्‍हणून कोणी भीक घालीत नाहीं   रिकामी बाई काय करशी? आपलं लुगडं फाडून दंड घालशी   भटजी, बायको कां कराना? तर भटजी म्हणतोः बाई, तुम्हीच कां व्हाना?   नको गे बाई! कोंकणांतलो घोव, सोंवळा (नेसणें) सोडून घेव पण निरोप देव   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP