Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.
889 views
in Hindu - Beliefs by

1 Answer

0 votes
 
Best answer
घरात कुठलेही मंगल कार्य होणार असेल तर त्याआधी आपण मुख्य दरवाजाच्या दोन्ही बाजूस शुभ-लाभ लिहीतो.

प्रत्येक मंगल प्रसंगी स्वस्तिकसोबत आपण शुभ-लाभ लिहीतो. शेंदूर आणि कुंकवाने शुभ-लाभ लिहील्याने गणपती व महालक्ष्मीबरोबरच सर्व देवता प्रसन्न होतात असे मानले जाते.
पुराण आणि शास्त्राज्ञानुसार गणपतीला दोन मुले आहेत. पहिला क्षेम म्हणजेच शुभ तर दुसरा लाभ. घरात सुख-समृद्धी टिकून राहण्यासाठी घराच्या बाहेर शुभ-लाभ लिहीतात.
शुभ लिहिण्याचा अर्थ असा आहे की, ज्या कला, साधन, आणि ज्ञानाच्या मदतीने घरात पैसा व यश येते ते सदैव टिकून राहावे.
लाभ लिहीण्यामागचा भाव असा आहे, की आपण देवाला प्रार्थना करतो की घरात येणारा पैसा नेहमी वाढत राहावा. गणपतीच्या कृपेने व्यवसाय व समृद्धी वाढत राहू दे.
by
selected by
...